środa, 02 grudnia 2015

Uzupelnienia do cyklu Tropami Przodkow cz.4


 

SKORUPKA; KOSTKOWIE; SUCHODOLSCY; SKIBNIEWSCY;

WASILEWSKI; WLODEK; WYROZEBSKI; ZOCHOWSKI;

NIEPIEKLO; WYSZOMIERSKI; WAZ; TCHORZNICKI; SZWEJKO;

STRUS; SMUNIEWSKI; RATYNSKI; PRZEWOSKI; PRZYGODZKI;

PRZESMYCKI; POGORZELSKI; PODNIESINSKI; PADEREWSKI;

OLEDZKI; BUCZYNSKI; NASILOWSKI; MALESZEWSKI;

LECZYCKI; LISIECKI; KUDELSKI; KRASNODEBSKI;

GRZYMALA; CZARNOCKI; BORYCHOWSKI; BUCZYNSKI


 

 

 

 

Dane uzupełniajace DO WYZEJ WYMIENIONYCH RODOW:


SKORUPKA Najstarsze wypisy:

1477 r. Jan Wyszkowicz, Stanisław Wyszkowicz, Stefan Dybkowicz, Jakyb Skorupka
1484 r. Mikołaj ze Skorupek zastawił częsć Witowi, Piotrowi i Wacławowi
1455 r. Bronisz z Sawic sprzedał częsć gruntów Marcinowi ze Skorupek

Popis pospolitego ruszenia Radoszkowice 1567 r.

Skorupki Kozięta (Kobylany Skorupki?)

Serafin syn Jana - klacz, miecz
Stanisław syn Jana - klacz, miecz
Andrzej syn Stanisława - klacz, rohatyna
Wawrzyniec wysłał syna na klaczy z mieczem
Jan syn Macieja - koń
Jakub syn Macieja - koń
Antoni syn Jana wysłał syna pieszo

Skorupki:

Szczęsny "Gołek?" - klacz, miecz
Jan synowiec jego pieszo z mieczem
Jan syn Wita - klacz, miecz
Lenart syn Wita - pieszo, kord, siekiera
wdowa Szczepanowa wysłała syna Sobiesciaka na klaczy z mieczem
Mikołaj Czesarczyk - klacz, miecz
Piotr Czesarczyk - klacz, miecz
Jakub syn Stanisława - pieszo z mieczem
Walenty syn Marcina - klacz, miecz
Matys syn Szczepana - klacz, rohatyna
Hieronim syn Pawła - klacz, miecz
Walenty syn Mikołaja - klacz, miecz
Hieronim syn Marcina - klacz, miecz
Piotr Łysy - klacz, miecz
Grzegorz syn Mikołaja - klacz, miecz
Melchior syn Mikołaja - klacz, miecz
Paweł syn Mikołaja - pieszo, miecz
Matys syn Pawła - pieszo
Staniek syn Pawła - pieszo

Przysięga na wiernosć Koronie po przyłaczeniu województwa podlaskiego do Polski, Drohiczyn 1569 r.

Skorupki:

Piotr Skorupski syn Wita
Maciej syn Szczęsnego
Hieronim syn Pawła
Maciej syn Pawła, Grzegorz syn Mikołaja
Walenty syn Mikołaja
Paweł syn Mikołaja
Lenart syn Wita
Mikołaj syn Andrzeja
Mikołaj syn Szczepana
Hieronim syn Marcina
Marcin syn Jerzego
Malcher syn Mikołaja
Jan syn Wita
Jan syn Stanisława
Jakub Zawisza Kożuchowski

Skorupki:

Mikołaj Księżopolski syn Stanisława
Salomon syn Mikołaja
Grzegorz syn Mikołaja
Jan syn Pawła
Szczęsny Skorupka

W. Semkowicz "Wywody szlachectwa..."

1558 r. 26 wrzesnia, Drohiczyn (str.255)
wymieniona matka Laurentego de Ratyniec - Anna de Skorupki

1585 r. 7 czerwca, Drohiczyn (str.266)
wymieniony Piotr Skorupka

inne:

Maciej Skorupka poborca ziemi drohickiej w 1676 r. sporzadzał rejestr z tzw. podatku dobrowolnego pogłównego

J. Urwanowicz i inni " Urzędnicy Podlascy"

Skorupka herbu Slepowron
Łukasz - wojski mniejszy podlaski (1783)
Kazimierz Maciej - podczaszy drohicki (1756-75) i choraży drohicki (1775-83)
----------------

KOSTKA; SUCHODOLSKI; SKIBNIEWSKI Dane uzupełniajace:

Najstarsze zapisy dzięki uprzejmosci Tomasza Jaszczołta

1466 r. podził pomiędzy Wojciechem Kostka ze Skibniewa i Pawłem Kostka braćmi. Paweł dostał z podziału wies Suchodół. Od niego pochodza Suchodolscy.

1482 r. Ów Paweł Kostka Suchodolski był wojskim drohickim

Od Wojciecha (Albert) Kostki ze Skibniewa, podsędka drohickiego pochodzi rodzina Kostków herbu Slepowron. Tego herbu byli też Suchodolscy z zmiemi drohickiej.  Z kolei Suchodolscy herbu Pobóg pochodzili z Suchodołu w sasiedniej ziemi liwskiej.

Ojcem Wojciecha i Pawła Kostków był najprawdopodobniej Andrzej Kostka występujacy w sadzie drohickim w 1438 r.

1569 r. przysięga na wiernosć Koronie, Drohiczyn

Kostki, Suchodół, Ritów:

Wawrzyniec Kostka i od braci swoich niepodzielnych (wspólnota majatkowa): Jakuba, Jana, Stanisława, Hipolita - dziedzicowie z Kostek, Suchodoła etc.
Stanisław Suchodolski z Rytowa dziedzic

1567 r. popis pospolitego ruszenia Radoszkowice na Białorusi:

Suchodół, Kostki:

Frac syn Jakuba  ze wszystkich częsci ojca swojego - koń i zbroja
Stanisław i Piotr z ojcowizny od braci swoich stawił dwóch konnych w zbrojach, a trzeciego konia z częsci Bartoszowej (wszystkich koni 3)
Piotr Kostka syn Wojciecha - koń, miecz, arkabuzer
ksi±dz Walenty Kuczyński  pleban z ojcowizny - koń, miecz
Krzysztof z Suchodoła i Niecieczy - koń i zbroja

1580 r. podatek:

z 6 włók ziemskich w imieniu pozostałych dziedziców opłacili podatek Jakub i Walenty Suchodolscy

1676 r. tzw. pogłówne

wtedy we wsi Suchodół nie było już Suchodolskich, za to dwie rodziny mieszkały w Niecieczy (własciciele tamtejszego folwarku)
--------------

WASILEWSKI  Dane uzupełniajace:

Najstarsze zapiski (dzięki uprzejmosci Tomasza Jaszczołta)

 Wies Wasilewo (Wasilew nad Bugiem) w 1388 r. została nadana przez księcia Witolda biskupowi wileńskiemu, jednak potem wróciła w ręce tego władcy i została nadana rycerstwu herbu Drzewica.

1464 r. Mikołaj, Maciej i Bartłomiej z Wasilewa
1471 r. Bartłomiej z Wasilewa
1476 r. Klemens Wasilewski i  Wojciech z Wasilewa
1477 r. Bartłomiej z Wasilewa
1479 r. Maciej Wasilewski i Bartłomiej Wasilewski z bratem Wojcieche
1483 r. Bartosz Wasilewski

Popis pospolitego ruszenia 1567 r. Radoszkowice na Białorusi:

Wasilewo:

Piotr Soczewczyk - klacz, rohatyna
Urban syn Więcława - pieszo, rohatyna
Benedykt? syn Marcina wysłał syna Łukasza - klacz
Andrzej syn Mikołaja - klacz, miecz
Maciej syn Stanisława - klacz, rohatyna
Tomasz syn Macieja  - pieszo, miecz
Stanisław syn Szczęsnego - pieszo, miecz
Stanisław syn Pawła - klacz, miecz
Wojciech syn Więcława - klacz, miecz
Stanisław syn Macieja - pieszo, miecz

W 1569 r. przysięgę na wiernosć Koronie po przyłaczeniu województwa podlaskiego do Polski składało 7 członków rodziny

1580 r. podatek w imieniu pozostałych opłacił z 5 włók ziemskich Łukasz Wasilewski

w 1676 r. w Wasilewie mieszkało tylko dwie rodziny Wasilewskich.
--------------

  WIERZBICKI Dane uzupełniajace: (głównie dzięki uprzejmosci Tomasza Jaszczołta)

Najstarsze zapisy:

1466 r. Szczepan Wierzbicki
1473 r. Mikołaj Wierzbicki
1481 r. Adam z Wierzbic  oraz Szczepan z synami Janem i Stanisławem z Wierzbic
1482 r. Jan Wierzbicki
1486 r. Jan i Jakub z Wierzbic

Pospolite ruszenie  1567 r.

 Sebastian syn Jakuba
Jan syn Stanisław
Maciej syn Stanisława
Andrzej Guz
Klemens syn Hieronima
Jan syn Hieronima z Wierzbic Guzów

Bartosz syn Grzegorza
Józef syn Grzegorza
Andrzej syn Grzegorza
Andrzej syn Stanisława z Wierzbic Strupków

Przysięga na wiernosć Koronie po przyłaczeniu województwa podlaskiego 1569 r.

Andrzej
Leonard
Jan
Maciej syn Jakuba
Jakub syn Stanisława
Wierzbiccy

Podatek 1580 r.

Ze wsi Wierzbice Guzy i Strupki od 10 włók ziemskich zapłacili w imieniu wszystkich Mikołaj Guz z Klemensem i Janem, oraz Stanisław i Erazm Wierzbiccy

Według wywodu szlachectwa z 1603 r. Wierzbiccy w Wierzbic Strupków posługiwali się herbem Lubicz

Podatek tzw. pogłówne z 1676 r.

Wierzbice Guzy:

Walenty Wierzbicki
Maciej Wyszomierski
Mateusz Kamieński
Paweł Wierzbicki
Grzegorz Wierzbicki
Jakub Wierzbicki
Sebastian Kamieński
Stanisław Krasnodębski
Piotrowa Wierzbicka
Jan Kamieński
Piotr Wierzbicki
Kacper Wierzbicki
Krzysztof Wierzbicki
Józef Wierzbicki
Tomasz Wierzbicki
Maciej Żółkowski
Wojciech Wierzbicki
Jakub Wierzbicki
Maciej Zaleski
wdowa Wierzbicka
Adam Wierzbicki
Adam (drugi) Wierzbicki


Wierzbice Strupki:

Adam Paprocki
Szymon Wierzbicki
Piotrowa Wierzbicka
Piotr Wierzbicki
Andrzej Kamieński
Wojciechowa Wierzbicka
Wawrzyniec Wierzbicki
Wojciech Wierzbicki
Jan Wierzbicki
Wyczółkowska
Jakub Bujalski
Mateusz Bujalski
Jan Bujalski
Stanisław Wierzbicki
Bartłomiej Bujalski
Maciejowa Wierzbicka  
--------------

  WLODEK Dane uzupełniajace:

Najstarsze zapisy:

1475 r. Stanisław z Kowies zastawił częsć Włodkowi z Podniesna
1479 r. Stanisław Kowiesa, Jan Włodek de ibidem
1481 r. Stanisław z Kowiesz, Florian Włodkiewicz (syn Włodka)
1482 r. Włodek Kożuchowski, Prędota z Wyszomierza

1528 r. pospolite ruszenie, Drohiczyn

Włodkowie - 1 koń

Kronika Bocheńska N5 (145) z 2004 r. (Jan Marian Włodek i siostra Zofia)

"Pod koniec XV w. Paweł Włodek własciciel wsi Włodki. Trzech jego wnuków: Wojciech, Szymon, Zygmunt dało poczatek trzem głównym gałęziom rodziny Włodków z Włodków w Polsce, Litwie i Ukrainie. Częsć rodziny Przeniosła się z Podlasia do południowej Polski (Galicji) z końcem XVIII w, pieczętowała się herbem Sulima.

Był to Walenty Faustyn Włodek (1776-1839) z Wojewódek Górnych (miał 8 synów)

Pradziad Walentego był w XVII w. sędzia fiskalnym ziemi drohickiej. Michał Włodek (1786-po 1845) szwoleżer gwardii Napoleona i jego syn Karol Włodek (1835-1869) major w powstaniu styczniowym (zmarł w Dreźnie)...."

1567 r. pospolite ruszenie Radoszkowice na Białorusi:

Jan syn Zygmunta z bratem rodzonym stawił klacz, rohatynę
Wojciech Swiderek - klacz, rohatyna
Szymon Swiderek - klacz, rohatyna
Walenty Stański - klacz, miecz
Walenty syn Szczęsnego - klacz, miecz

Przysięga na wiernosć Koronie 14 maja 1569 r. Drohiczyn:

Włodki:

Walenty Włodek syn Stanisława
Szymon Swiderek
Wojciech Swiderek
dziedzicowie z Włodków etc.
Szymon
Wojciech syn Stanisława
z Włodek

1580 r. podatek:

Walenty Stański z czesnikami swoimi dał z 6 1/4 włóki ziemskiej, tenże Walenty dał z półwłóczka ziemskiego kupnego
Wojciech dał z synami Swiderkowie z 9 1/2 włóki ziemskiej
Bartosz i Cherubin dali z 2 1/2 włóki ziemskiej (ci stawali do popisu pospolitego ruszenia w 1567 r. z dóbr Kożuchów)

Jabłonowski wymienia Włodków jako: "szlachtę drobna zachowujaca przezwy swe pierwotne przeniesione jako nazwy i na ich gniazda osady - Włodki herbu Prawda (Prawdzic) w parafii kożuchowskiej 10 włók)"
-------------

  WYROZEBSKI Dane uzupełniajace:

Najstarsze zapisy w dokumentach (dzięki uprzejmosci Tomasza Jaszczołta)

Kazimierz Jagiellończyk ok. 1450 r. nadał częsć wsi Wyrozęby Konaty (obok wsi Wyrozęby Podawce istniejacej w już 1438 r.) braciom STANKOWI KUNATOWI i BOGDANOWI.

1438 r. fundacja parafii w Wyrozębach (Podawcach) przez braci Wyrozębskich (zachował się odpis dokumentu)
1473 r. Jan " oprawczyc" - (syn urzędnika doprowadzajacego pozwanych do sadu) z Wyrozab
1481 r. Stanisław Kunat
1481 r. Stanisław Kunat z synem Marcinem

Przysięga na wiernosć Koronie 1569 r. Drohiczyn:

Wyrozęby Kunaty:

Jerzy Kunat Wyrozębski
Jan syn Jerzego
Andrzej syn Stanisława
Stanisław Kuczyński
dziedzicowie z Kunatów

Stanisław Poniatowski syn Bartosza z Wyrozębów dziedzic
Mikołaj syn Marcina
Piotr syn Wawrzyńca
Stanisław syn Wojciecha
Jan syn Marcina
Paweł syn Marcina
Szczęsny syn Marcina
Wawrzyniec syn Marcina
Mikołaj syn Marcina
Baltazar syn Marcina
Piotr syn Andrzeja
Jan syn Andrzeja
Piotr syn Jana
Jan syn Jana
Wawrzyniec syn Jana
Stanisław Toczyski syn Jana
Jan syn Macieja
Mikołaj syn Macieja
Wawrzyniec syn Macieja
Stanisław Czapla syn Wojciecha
Maciej syn Mikołaja
Stanisław syn Mikołaja
Jan syn Mikołaja
Andrzej syn Stanisława
Mikołaj syn Wawrzyńca
Paweł syn Wawrzyńca
Szymon Topiczewski syn Piotra i z żona swoja Anna
dziedzicowie z Wyrozębów

Popis pospolitego ruszenia 1567 r. Radoszkowice:

Wyrozęby Kunaty:

Jerzy Kunat wysłał syna swojego Jana na koniu w zbroi, tenże Wyrozębski stawił konia z Niecieczy, z częsci małżonki  swojej koń
Baltazar Kunat za sługę swego Filipa Zalewskiego stawił konia, rohatynę
Stanisław Kuczyński - koń, rohatyna, arkabuzer!
Andrzej Turek (Wyrozębski) z Repek i Wyrozębów z matki ze wszystkich częsci swoich stawił konia, zbroję, miecz, rohatynę przez Mikołaja
Andrzej Kunat stawił sługę  a sam w domu

Wyrozęby:

Andrzej syn Stanisława "Panko" - klacz
Maciej "Panek" wysłał syna swojego na klaczy z mieczem
"Ezof?" Puchalicz - pieszo, miecz, rohatyna
Mikołaj Krol - klacz, miecz
Szymon syn Stanisława - pieszo z rohatyn±
Stanisław Czapski z Wyrozab - klacz, miecz
Matysowa wdowa wysłała syna Wawrzyńca - klacz, miecz
Piotr Toczyski - klacz, miecz
Jan Toczyski - klacz, miecz
Mikołaj Sikorka - klacz, rohatyna
wdowa Ezofowa? wysłała syna Pawła - klacz, miecz
Jan Matysik (syn Matysa?) - klacz, miecz
Stanisław Poniatowski - koń, zbroja
wdowa Toczyska wysłała syna Wawrzyńca
Piotr syn Andrzeja "Sikoryn" - pieszo

Czape Jarki:

Wojciech Wyrozębski - klacz, miecz

Fragmenty z ksiażki „Historia i tradycje ziemi najbliższej – Wyrozęby w gminie Repki” wydanej przez Sokołowskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne, Sokołów Podlaski, grudzień 2003, rozdział autorstwa ks. Bernarda Błońskiego pt. „Zarys dziejów miejscowosci Wyrozęby”

„…Fundacja koscioła wyrozębskiego:W imię Pańskie Amen. Aby pamięc wszystkich dział nie zgnięła, swiadkami prawdziwymi i pismami publicznymi niech będzie utrwalona, dlatego my MARCIN, PIOTR, PAWEŁ, bracia rodzeni dziedzice na Wyrozębach, wiosce położonej w ziemi drohiczyńskiej, oznajmiamy nasz zamiar wszystkim obecnym, ponieważ dobro tak wspólne, jako Boskie niech będzie oceniane, chcac Boże zbawienie wiernych i dusz naszych przodków pomnażac, za rada wszystkich naszych przyjaciół, majac już uprzednio zgodę Najwielebniejszego w Chrystusie ojca, pana Andrzeja, z Bożej łaski biskupa łuckiego, kosciół w wiosce naszej zwanej Wyrozęby, na czesc Swiętej Trójcy, i na chwałę Chwalebnej Anny, matki Maryi oraz na chwałę Błogosławionego Mateusza apostoła i ewangelisty, we wspomnianych naszych dobrach własnych, wnosimy i uposażamy, i sam kosciół nasz wyżej wymieniony, ze wspomnianych dóbr naszych dziedzicznych obdarzamy w ten sposób.Ten już wspomniany Marcin (dał) dwie włóki ziemi, uprawnej i nieuprawnej na każdym polu, w ten sposób, że sam kosciół w dobrach koscielnych stoi, i jedna druga (połowę) włóki od koscioła aż do granicy (wioski) Skwierczyn, i drugš połowę włóki od koscioła aż po Balowe Sady, i innego (pola) dwie trzecie włóki naprzeciwko Zastawnego Pola razem z rzeka i łakami. Piotr razem z Pawłem dali, pole zwane Zastawne Pole z drugiej strony rzeki, z biegiem rzeki i łaka, gdzie ksiadz pleban, który dopiero będzie, albo jego następcy, młyn z sadzawka we wspomnianych dobrach koscielnych uczynic i lokowac moga, dla swego pożytku, bez sprzeciwu i przeszkody innych jakichkolwiek panów, nadaja też wspomniani panowie wyżej wymienionemu kosciołowi rzeczone prawo, i księdzu plebanowi i pełna i całkowita władzę we wspomnianych dobrach koscielnych w tym przywileju zawartych, aby korzystał tak sam albo inni następcy jego po wieczne czasy, w sposób pokojowy i spokojny, dajemy także wspomnianemu plebanowi koscioła karczmę w wymienionych dobrach. Również dajemy w naszych dobrach prawo scinania drzewa, a także i pastwisko, tak jak to jest w innych dobrach koscielnych; dla upamiętnienia  tej rzeczy, pieczęcie nasze, których używamy, polecamy zawiesic. Działo się w Wyrozębach, w niedzielę po dniu swiętego Marcina, roku Pańskiego od narodzenia Jego tysiac czterysta trzydziestego ósmego (1438) w obecnosci Czcigodnych i Szlachetnych mężów Panów: Piotra plebana z Paprotni, Grzegorza i Alberta ze Skorupków, Jakuba z Kożuchowa, Stanisława Domiantasino z Wyrozębów, Klemensa Rusina zwanego Kłysz, Stanisława z Sawic i wielu innych licznych wiary godnych swiadków do tego co wyżej oznajmione, specjalnie wezwanych i zaproszonych… (Z Akt ziemskich drohiczyńskich przepisane. Poprawił Niemyski, odczytał Pieńkowski, pieczęcie przyłożono)…”

„…Jako najwczesniejsza osoba, o której mamy wiadomosci archiwalne jest MIKOŁAJ Z WYROZĘBÓW. W archiwum rzymskim, watykańskim pozostała jego suplika, czyli prosba skierowana do papieża Aleksandra VI. Mikołaj prosi o przekazanie relikwii kosciołowi parafialnemu we wsi „Wyrozambi” w diecezji łuckiej. Jego prosba została rozpatrzona i pozytywnie załatwiona 27 sierpnia 1496 r. Ciekawa była historia tego szlachcica z Podlasia z końca XV w. Uczestniczył on w obronie miasta Kijowa na Podolu, obleganego przez Tatarów w latach 1482-1483. Dostał się do niewoli tatarskiej i spędził tam 12 lat. Pragnac wolnosci złożył sluby, że po uwolnieniu odbędzie pielgrzymkę do Rzymu. Cudownie odzyskał wolnosc. Postanowił spełnic zobowiazanie. Wsparty został listami polecajacymi przez króla polskiego Jana Olbrachta, wielkiego księcia litewskiego Aleksandra i ich brata Fryderyka Jagiellończyka wówczas kardynała i arcybiskupa gnieznieńskiego i biskupa krakowskiego. Było to potwierdzenie przez najwyższe autorytety w państwie, o autentycznosci osoby, jego historii przeżyc, pobożnych motywacjach pielgrzymki i godnej prosbie, której mógł zadosć uczynic tylko papież. Jakie zas relikwie otrzymał wtedy Mikołaj z Wyrozębów, dokument nie wspomina…”

„…Interesujaca postaciš był JAN WŁADYSŁAW KUNAT WYROZĘBSKI, wywodzacy się z przysiółka, zascianka Kunaty (dzis Konaty), który zrobił do?c znaczna karierę urzędnicza zgromadził spory majatek. Był pisarzem bydgoskim, chorażym i wojskim mielnickim, wice instygatorem i od 1706 r. instygatorem koronnym. Ten ostatni tytuł był urzędem sadowym i najwyższym prokuratorem w państwie. Z racji swojego urzędu zgromadził wiele dokumentów, które pozostały po jego smierci dnia 26 wrzesnia 1731 r. w majatku Huszlew. Te włosci huszlewskie nabył Jan Władysław Kunat Wyrozębski już w 1698 r. od rodziny Mleczków. Jego żona była Teodora z Karczewskich i mieli czworo dzieci: Michał jezuita, Ignacy (zm.1725), Tomasz (zm.1725) i Joanna (ur.ok. 1700). Dobrze wydali za maż w 1725 r. swoja jedyna córkę Joannę, za księcia Franciszka Woronieckiego z podlaskiej linii rodowej. To oni, jako małżonkowie byli fundatorami budowy, nowego koscioła parafialnego w Wyrozębach na pocz. XVIII w. Oni też stali się włascicielami dóbr Wyrozęby. Ten majatek Woronieccy sprzedali już w 1793 r. Natomiast archiwalia i dokumenty dotyczace Wyrozębów zgromadzone przez Jana Władysława Wyrozębskiego i następne zabrali ze soba do Huszlewa, do swojego archiwum. Dlatego do badania najstarszych dziejów miejscowosci i parafii Wyrozęby, a także genealogii rodziny Wyrozębskich, cenny jest zasób Archiwum Woronieckich z Huszlewa, znajdujacy się od 1949 r. w Archiwum Państwowym w Lublinie…”

Fragmenty z ksiażki „Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolic” pod red. G. Ryżewskiego, z rozdziału „Osadnictwo lewobrzeżnej częsci ziemi drohickiej w XV i na pocz. XVI w. – okolice Sokołowa, Węgrowa i  Mord. T. Jaszczołt:

 „…16 listopada 1438 r. trzej bracia Marcin, Piotr i Paweł ufundowali nowy kosciół p.w. sw. Anny i sw.  Mateusza Ewangelisty w swej dziedzicznej wsi Wyrozębach… jednym ze swiadków dokumentu fundacyjnego był Sasin z Wyrozęb, który nie wiadomo w jakiej relacji pozostawał z fundatorami. Kosciół został konsekrowany przez biskupa łuckiego Andrzeja ok. 1445 r. W latach 1472-1475 występował pleban z Wyrozęb Wojciech, a w latach 1480 – 1486 Piotr… Piotra i Pawła nie spotykamy więcej w Wyrozębach. Z 1476 r. zachowała się wzmianka, że niegdys Maciej Koza posiadał dziedzinę Kobylany w parafii Kożuchówek przez zamianę z bracmi Piotrem i Pawłem z Wyrozęb. Z kolei Marcin Wyrozębski w 1452 r. sprzedał połowę swego dziedzictwa w Wyrozębach za 20 kop gr Stanisławowi i Jarosławowi z Czapli… pózniej osiadł tu tylko Stanisław, oprawca sadu drohickiego. Żył jeszcze w 1470 r. Pisał się na przemian z Czapli i Wyrozęb. W 1466 r. wydał swoja córkę Jadwigę za Mikołaja syna Sasina z Krynicy i Hruszewa. W 1475 r. wdowa po Stanisławie – Katarzyna, zwana „oprawczyni” z Wyrozęb miała sprawę w sadzie drohickim ze Stanisławem Patrykoskim… (jej synem był Marcin)… Mikołaj Sasinowicz z Krynicy i Hruszewa razem z żona poziadali tylko częsc Wyrozęb Podawców. Odziedziczyła ja ich córka Barbara, która poslubiła w końcu XV w. Antoniego (Laskarisa) zwanego Grekiem, gdyż w istocie zapewne pochodził z terenów dawnego Bizancjum (Grecji)… Jeszcze przed poł. XV w. powstały Wyrozęby Konaty (Kunaty), zwane tak od przydomku włascicieli… zapis mówiacy o nadaniu „Stanku a Bohdanu pod Marciszem so bratjeju Wierozuby”. Chodziło tu o nadanie częsci Wyrozęb graniczacej z już istniejacymi Wyrozębami Podawcami należacymi do Marcina i baraci, fundatorów koscioła w 1438 r. Nadanie to miało miejsce zapewne pomiędzy 1444 a 1448 r., bowiem w tym ostatnim roku toczyła się sprawa Marcina Wyrozębskiego przeciwko Stanisławowi Kunatowiczowi o kradzież. Ów Stanisław Kunatowicz lub Kunat był identycznym ze Stankiem, który wraz z Bogdanem otrzymał od Kazimierza Jagiellończyka częsc Wyrozęb. Bardzo ważne informacje o nich przynosi sprawa, jaka toczyła się w 1472 r. pomiędzy Wojciechem plebanem z Wyrozęb, a bracmi Kunatem (czyli Stanisławem) i Bogdanem… Bogdan z Wyrozęb w 1474 r. zapisał wiano swojej żonie Dorocie w wysokosci 30 kop gr na połowie swoich dóbr w Wyrozębach. W 1482 r. zgłosił inhibilację swoich dóbr. Chyba zmarł bezpotomnie, bo nie spotykamy w zródłach jego dzieci. Ostatni raz wystapił w 1487 r. Stanisław Kunat, brat Bogdana. W 1479 r. występował w sadzie drohickim sam, w 1482 r. z synem Marcinem. Oprócz Marcina Stanisław Kunat miał synów Jana i Mikołaja. Jan i Marcin dali poczatek dwóm liniom Wyrozębskich, dziedziczacych na Wyrozębach Konatach w XVI i XVII w… Mikołaj (Kunat Wyrozębski, ten który był z pielgrzymka w Rzymie) występował pózniej w zródłach z przydomkiem Turek, który przeszedł także na jego potomstwo… Do momentu wyjscia Mikołaja z niewoli, jego bracia mogli podzielic się ojcowizna. Dlatego, chcac przynajmniej częsciowo zrekompensowac Mikołajowi doznane krzywdy, w 1499 r. Aleksander Jagiellończyk nadał mu Zreb Królikowski w Repkach… w 1503 r. był (Marcin) poswiadczony jako wojski drohicki…”
-------------

ZOCHOWSKI  Dane uzupełniajace:

Najstarsze zachowane dokumenty kancelarii sadu ziemskiego w Drohiczynie z 2 poł. XV w.:

1473 r. Piotr Żoch
1474 r. Andrzej Rytel i Stefan Żoch
1475 r. Stefan Rytel i Stefan Żoch
1477 r. Mikołaj ze swym bratankiem Janem de Żochy
1477 r. Stefan, Jan, Piotr z Żochów
1477 r. Stefan Żoch i Telak
1479 r. Stefan Żoch i Piotr Podraza?
1479 r. Stefan Żoch z bratem Stanisławem

Przysięga na wiernosć Koronie po przyłaczeniu Podlasia do Polski, Drohiczyn 1569 r.:

woźny ziemski Maciej Żoch

Żochy:

Szczęsny Żochowski syn Andrzeja
Jakub syn Jana
Maciej syn Macieja
Andrzej syn Mikołaja
Jan syn Macieja
Walenty syn Szczepana
Stanisław syn Szczepana
Szczepan syn Walentego
Stanisław syn Mikołaja
Jan syn Mikołaja
Jan i Walenty synowie Macieja
Paweł syn Stanisława
Jan syn Stanisława
Stanisław syn Stanisława
Piotr syn Macieja
Maciej Żoch syn Mikołaja
Jakub Żoch
Maciej syn Stanisława
Szymon syn Augustyna
Maciej syn Mikołaja
Kacper syn Pawła
- dziedzicowie Żochów i Zadębia

Żochy:

Jan syn Michała - woźny ziemski
Marcin syn Michała
Paweł syn Jakuba
Zachariasz syn Pawła
Marcin syn Pawła
Jan syn Pawła
Stanisław syn Jana
Sebor? (Wszebor?)  syn Jana
Marcin syn Jana
Wawrzyniec syn Bartosza
Jakub Siennicki
Bartosz syn Pawła
Małgorzata wdowa po Pawle
Maciej syn Jana
Stanisław syn Szczepana
Marcin syn Szczepana
Maciej syn Szczepana
Walenty syn Szczepana
Marcin syn Stanisława
Anna wdowa po Pawle
- dziedzicowie z Żoch

Popis pospolitego ruszenia Radoszkowice na Białorusi 1567 r.

Żochy:

Wawrzyniec syn Andrzeja "Zminada?" - pieszo
Jan "Zmindy?" syn Stanisław - pieszo
Walenty syn Szczęsnego "Stelonga" (Stelaga - Stelagowski?) - pieszo
Stanisław syn Szczęsnego - pieszo, rohatyna
Szymon syn Augustyna - pieszo, rohatyna
Szczepan syn Walentego - pieszo, kord
Jan syn Jakuba "Kołak?" (Kułak?) - pieszo, miecz
Jan syn Mikołaja - pieszo
Maciej "Butrym"  syn Jakuba - klacz, kord
Wojciech syn Szczepana - klacz, miecz
Jakub syn Szczepana - klacz
Szczęsny "Bonbol?" (Babol?) - wysłał syna Mikołaja pieszo
Jan syn Andrzeja - pieszo, rohatyna
Walenty syn Wawrzyńca "Barwin?" - pieszo
Jan "Zawisza" - klacz
Paweł Żmuda syn Stanisława - pieszo, miecz
Matys "G±siorek" - wysłał syna Piotra - pieszo
Mikołaj "Żmuda" - pieszo, miecz
Andrzej syn Szczęsnego "Bonbol?" - klacz, miecz
Matys syn Mikołaja wysłał syna Jana - pieszo, miecz
Jan syn Pawła "Żmuda" - pieszo, miecz
Paweł "Zawisza" syn Zachariasza - klacz
Andrzej syn Mikołaja "Kolano" - pieszo
Jakub syn Jana "Kosek" - pieszo, miecz
Jan syn Marcina "Barwin" - pieszo, miecz
Jan syn Jakuba - pieszo, miecz
Stanisław syn Macieja? ze Strusów? - klacz, miecz, zbroja
Mikołaj "Witow" (syn Wita?) - klacz, zbroja, miecz
Stanisław syn Mikołaja - klacz, rohatyna
Walenty Ratyński - klacz, kord
Bartosz "Zminda?" - klacz, kord
Maciej syn Macieja? "Burnow?" - pieszo, rohatyna
Stanisław "Choma" wysłał syna Wawrzyńca - koń
Wit ze Strusów - koń, zbroja
Stanisław "Ginca?" i Jan syn Andrzeja - koń, zbroja
--------------

WYSZOMIERSKI NIEPIEKLO Dane uzupełniajace:

Tomasz Jaszczołt:

Wyszomierscy z parafii Skibniew Podawce i Suchożebry oraz Niepiekłowie pochodza od wspólnego przodka, którym był żyjacy około 1429 r. Scibor z Niepiekłów i Wyszomierza w ziemi zakroczymskiej, herbu Rawicz.

Zbigniew Wasowski i Tomasz Jaszczołt:

 Wyszomierz znajdujacy się obeznie na terenie gminy Bielany powiatu Sokołów Podlaski powstał na gruntach częsci wsi Krynica, które kupili w 1480 r. bracia Prędota i Grot z Wyszomierza w parafii Skibniew. Stad wywodza się koleini Wyszomierscy herbu Rawicz. Sa oni przykładem szczególnej mobilnosci drobnej szlachty na wschodnim Mazowszu i Podlasiu. Ich przodek rycerz Scibor pochodzacy ze wsi Niepiekły w ziemi zakroczymskiej otrzymał od księcia Janusza wies Wyszomierz w ziemi nurskiej. W 1431 r. nie wiadomo dlaczego sprzedał nadanie, a sam z synami przeniósł się do ziemi drohickiej, gdzie w parafii Skibniew jego potomkowie założyli wsie nazwane na pamiatkę tych które opuscili: Wyszomierz i Niepiekły. Własnie synami Scibora byli wspomniani Prędota i Grot. Ich trzeci brat Michał otrzymał w 1466 r. od króla Kazimierza Jagiellończyka kat puszczy przy granicy mazowieckiej koło Maliszewy (Maleszewy). Powstała tam kolejna wies Kutaski (dzis Poniatowo koło Treblinki) oprócz nich było jeszcze siedmiu innych synów Scibora. Przykład ten pokazuje jak szybko mogło nastapić rozrodzenie się rodu drobnoszlacheckiego w kolejne rodziny czy gałęzie.

W 1480 i 1483 r.  Sasin z Krynicy dwukrotnie sprzedawał częsci swojej ziemi braciom Prędocie i Grotowi z Wyszomierza w parafii Skibniew. Na gruntach tych powstała następnie wies Wyszomierz pod Bielanami

Najstarsze zapiski:

1474 r. Prędota z Wyszomierza
1474 r. Piotr Niepiekło z de Wyszomierz
1474 r. Prędota z Wyszomierza
1475 r. Stefan de Wyszomierz
1475 r. Stanisław de Wyszomierz i Jakub z Wyszomierza
1475 r. Stefan z Wyszomierza
1476 r. Prędota z Wyszomierza i Stefan z Ryteli
1476 r. Piotr z Niepiekłów
1476 r. Goworek z Wyszomierza i Prędota stamtad
1480 r. Stanisław Dzik z Wyszomierza i Tomasz z Sokołowa

1477 r. Stanisław "Ciołkosz" z Wyszomierza, Grot z Wyszomierza
1478 r. Stanisław syn Jana z Wyszomierza, Scibor stamt±d
1479 r. Stanisław z Wyszomierza
1481 r. Goworek Wyszomierski
1481 r. Prędota Wyszomierski
1482 r. Stpica ?, Marcin i Prędota Wyszomierscy
1482 r. Prędota Wyszomierski
1480 r. Prędota z Wyszomierza
1484 r. Prędota Wyszomierski
1483 r. Jarosław z Bielan zastawił połosę roli Prędocie Wyszomierskiemu i Mikołaj Bieliński zastawił częsć Prędocie z Wyszomierza
1480 r. Sasin z Krynicy sprzedł częsć ziemi Grotowi i Prędocie z Wyszomierza
1483 r. znów Sasin z Krynicy sprzedł częsć ziemi Prędocie i Grotowi z Wyszomierza

Przysięga na wiernosć Koronie Drohiczyn 1569 r.:

wyszczególniony osobno w spisie woźny ziemski Lenart Wyszomierski

Wyszomierz:

Stanisław syn Błażeja (?) i od ojca swego
Dorota żona Krzysztofa Patkowskiego z Patkowic i Kutasek etc. dziedzice

Niepiekły:

Michał syn Jana
Maciej syn Stanisława i za ojca swego
Jan syn Macieja
Stanisław syn Andrzeja
Tobiasz syn Walentego
Wojciech syn Hieronima
Jan syn Rafała
Stanisław syn Macieja
Piotr syn Stanisława
Jan syn Adama
Walenty syn Stanisława i za żonę swoja Annę  i od dzieci jej
dziedzicowie z Niepiekłów

Wyszomierz:

Tomasz syn Jana
Jerzy syn Jana
Jan syn Sebastiana
Maciej syn Jakuba
Stanisław syn Jana
Jakub syn Marcina
Andrzej syn Hieronima
Andrzej syn Piotra
Stanisław syn Piotra
Stanisław syn Wojciecha
Walenty syn Szymona
Stanisław syn Pawła
Maciej syn Stanisława
Jan syn Szczepana
Serafin syn Macieja
Szczęsny syn Andrzeja
Bartosz syn Jakuba
...N... syn Piotra
Andrzej syn Stanisława
Stanisław syn Fracza
Paweł syn Jakuba
Andrzej syn Jakuba
Dorota córka Jakuba
Zofia córka Jakuba
Lenart Wyszomierski - woźny ziemski
Maciej syn Bartosza
Bartosz syn Bartosza
Szczepan syn Jana i za ojca dziedzic z Wyszomierza
Wincenty syn Fracza
Jan syn Mikołaja i za ojca
Szczepan syn Macieja
Andrzej syn Macieja
Stanisław syn Jana
Piotr syn Jana
Paweł syn Jana
Jerzy syn Wojciecha
Szczęsny syn Stanisława
Stanisław syn Jakuba
Baltazar syn Jakuba
Jan syn Jakuba
Mikołaj syn Jana
Stanisław syn Macieja
Szymon syn Macieja
Hieronim syn Jana
dziedzicowie z Wyszomierza
------------

  WAZ Dane uzupełniajace:

Dalsze wiadomosci o tym rodzie pochodza z pracy Zbigniewa Wasowskiego o parafii katolickiej w Rozbitym Kamieniu oraz z materiałów udostępnionych mi przez Tomasza Jaszczołta

Najstarsze informacje:

1474 r. Klemens z Wężów
1476 r. Klemens Waż
1479 r. Klemens Waż
1481 r. Andrzej Waż, Klemens z Wężów
1483 r. Andrzej Waż, Klemens Waż

1451 r. Piotr z Wężów stawił swiadków przeciwko Marcinowi, Tomaszowi, Stanisławowi i Janowi z Wężów w sprawie o równy podział ojcowizny
1452 r.  swiadkowie godzili Ludwika i Piotra Wężów z ich młodszymi braćmi (z drugiej matki) Stanisławem, Janem, Tomaszem, Marcinem synami nieżyjacego Mikołaja Węża w sprawie o równy podział ojcowizny
1466 r.  Marcin Waż i Tomasz W±ż bracia
1469 r. Klemens z Rozbitego Kamienia
1462 r. Marcin Waż
1453 r. Koldwik i Piotr z Wężów starsi bracia oraz Stanisław, Jan, Tomasz, Marcin młodsi bracia (synowie Mikołaja)

1489 r. Wojciech, Jakub i Henryk z Wężów

1584 r. na wywodzie szlachectwa Kosieradzkich pieczęć  podsędka drohickiego Marcina Węża herbu Slepowron

Popis pospolitego ruszenia 1565 r.

Marcin Waż podsędek drohicki stawił z Patrykoz 3 konie i oszczepy, z Gołot (pod Patrykozami dzis nie istnieje) 1 1/2 konia z należało 2 jeźdźców, z Ryteli Olechnów 3 konie, z Węży i Rozbitego Kamienia z braćmi swoimi 1 koń zbroja, przyłbica, oszczep, z Kowies z czesnikami 1 koń, zbroja, oszczep

Popis pospolitego ruszenia 1567 r.

Marcin Waż z braćmi Stanisławem, Szczęsnym, Mikołajem stawił z Wężów, Rozbitego Kamienia, Patrykoz, Wólki Rytelskiej, z Rytelów, Kożuchowa, Rudy, Kowies, Trebnia, Księżopola i Kosierad 6 zbrojnych koni i 3 podwody

Przysięga w Drohiczynie 1569 r. na wiernosć Koronie:

Węże:

Stanisław Waż
Szczęsny Waż
Mikołaj Waż
Piotr Waż
dziedzicowie z Wężów i Kowies
Jan syn Szczęsnego i od żony Anny dziedziczki z Krynicy

Podatek 1580 r.

parafia Rozbity Kamień-  ksiadz Maciej Waż

Rozbity Kamień i Węże - urodzony Marcin Waż podsędek dał z Wężów i Rozbitego Kamienia z czesnikami z włók ziemskich 10
parafia Kożuchów - Marcin Waż z Patrykoz, Rudy, Kowies, Treblinki, Ryteli  włók osiadłych 17
parafia Suchożebry - z Krynicy tu z częsci Stanisława Węża

Jan Waż ze Stanisławem  Stańskim  z częsci Janowej włók ziemskich 5
tenże Jan z częsci na Budziszynie, Jarnicach (Jan Waż dziedzic z Jarnic) od żony swej i Baltazara Bielińskiego 10 włók ziemskich

Pogłówne 1662 r.

Bielany Jarosławy - Władysław Waż (razem 21 osób), Stefan Waż (razem 17 osób)
Kowiesy - Stefan Waż (24 osoby), Władysław Waż (10 osób)
Rozbity Kamień - poddaństwa Jm PP Wężów (15 osób)
Sikory Wielkie - trzech braci Wężów (2 osoby)
Trebień - Jan Waż (11 osób)
Węże - Samuel Waż postarosci mielnicki (15 osób), Jan Waż (15 osób), Stefan Waż (13 osób)

Pogłówne 1676 r.

Kowiesy - dwór w Bielanach Jm P. Władysław Waż (20 osób), dwór synowca (15 osób)

Sikory - bracia rodzeni Stanisław, Aleksander, Kazimierz, Kazimierz, Paweł Wężowie (23 osoby), Jakub Waż (7 osób)

urzędnicy z rodu Wężów - z pracy Zbigniewa Wasowskiego:

Katarzyna chorażanka, córka Wawrzyńca, a w późniejszych księgach - Katarzyna Wężowa żona Jakuba
 Wawrzyniec Waż choraży mielnicki w 1623 r.
Samuel Waż stolnik drohicki (prawdopodobnie z Krynicy)
Józef Waż czesnik drohicki
Domicjan (Dominik) Waż czesnik ziemski, sędzia grodzki i skarbnik drohicki
Samuel Waż podczaszy mielnicki (z gałzi na Krynicy)
Jan Waż sędzia grodzki drohicki w 1778 r. (z Krynicy)
Jakub Waż burgrabia drohicki i liwski w 1735 r.

Jerzy Urwanowicz "Urzędnicy podlascy..."

Aleksander Wsż czesnik drohicki (1757-1785)
Domicjan Waż sędzia drohicki, skarbnik podlaski (1698-1709), wojski drohicki (1709-1717)
Jan Mikołaj Waż czesnik drohicki (1732-1757)
Marcin Waż podsędek drohicki (1557-1587)
Samuel Waż podczaszy mielnicki (1645)
Samuel Waż stolnik drohicki (1673-1676)
Samuel Waż czesnik mielnicki (1677) = (?) = Samuel Waż podczaszy mielnicki (1660- zm. 29 I 1687)
Tomasz Waż podczaszy podlaski (1696)
Wawrzyniec Waż choraży mielnicki (1639- zm. 20 IV 1647)
---------------

  TCHORZNICKI Dane uzupełniajace:

Nadanie Tchórznicy miało miejsce w 1428 roku  (informacja Tomasz Jaszczołt)

Księgi drohickie (AG.AD.KGD. 1473 - 1484)

1473 r. Katarzyna z Tchórznicy
1476 r. Klimkowa Tchórznicka
1477 r. Stanisław Tchórznicki

Notatki na podstawie prac Bogusława Niemirki i Aleksandra Jabłonowskiego:

1580 r. według poboru włascicielami częsci Tchórznicy byli Respondowie (Jabłońscy) i Melcher Nieciecki, ponadto szlachetny Piotr Paderewski włók ziemskich 1 i 1/42 (Tchórznica Mnich) i szlachetny Jakub Tchórznicki włók osiadłych 2 1/2 oraz 4 ogrodników bezrolnych (Tchórznica), oraz włók osiadłych 1 (Minczewo) i włók osiadłych 1/2 (Chrotiowicze) i szlachetny Jarosz syn Piotra z czesnikami włók ziemskich 5 (Tchórznica Wyszki)

Tchórznica była przez wiele lat  przedmiotem nieustannych podziałów - pisze Bogusław Niemirka - między szlachtę, głównie Tchórznickich. Tylko w Tchórznicy Repondowej (Sredniej) mieszkali chłopi. Na poczatku XX w. ziemie Tchórznicy Wyszek stały się częscia dóbr Kurowice (założono folwark Felicjanów). Podstawowe częsci Tchórznicy Podbornej i Sredniej skupił Tadeusz Wierzbicki (zm. 1837) a spadkobiercy sprzedali je Bienieckim.

Martyn Tchornicki (Marcin Tchórznicki z Tchórznicy) mierniczy przy realizacji pomiary włócznej na Litwie

Marian Pietrzak w swojej pracy podaje:

1498 r. Mateusz Jakub Tchórznicki - Mniszek herbu Jelita na Tchórznicy Podbornej czyli Mnichowej, Tchórznicy Sredniej czyli Respondowej, Wyżkach (Tchórznicy Wyszkach), Rafałach, Minczewie etc.

Kacper Niesiecki Herbarz:

Tchórznicki - Mniszek herbu Jelita  biora swój poczatek w województwie  podlaskim ziemi drohickiej parafii jabłońskiej, pierwotnie między 1400 a 1480 ze wsi Mnichowej, czyli Podbornej, stad też Mniszkami zwani. Gdy zas w 1495 r. Tchórznicę wies sasiednia nabyli, od tego czasu w aktach  grodu  drohickiego znani pod imieniem Mniszków Tchórznickich

Przysięga na wiernosć Koronie Drohiczyn 1569 r.

Tchórznica:

Piotr Głowacz Tchórznicki
Piotr syn Stanisława
Jan syn Stanisława

dziedzicowie z Tchórznicy

Tchórznica Wyszki:

Klimont Tchórznicki syn Marcina
Maciej syn Marcina
Stanisław syn Marcina
Jerzy syn Marka i od brata swego niemocnego Wawrzyńca
Piotr syn Szczęsnego
Wawrzyniec syn Wojciecha
dziedzicowie z Wyszek (obecnie Felicjanów)

Popis pospolitego ruszenia Radoszkowice na Białorusi 1567 r.

Tchórznica Wyszki:

Marcin "Nowicz"
Matys wysłał syna na klaczy z kordem
Stanisław syn Piotra wysłał syna pieszo
Marek syn Pawła wysłał syna Jerzego - klacz
Wawrzyniec syn Wojciecha - pieszo, rohatyna
Piotr Pogorzelski wysłał syna Gabriela pieszo z mieczem
Klimek syn Marcina wysłał syna Jana na klaczy z mieczem
Stanisław syn Jerzego - pieszo, kord
Jan syn Bartosza - klacz, miecz
Piotr syn Szczęsnego - klacz, miecz

Tchórznica Mnichowa:

Jakub syn Mikołaja - koń, zbroja
stad też Jakub z opieki nad synowa Dorota i synem Herubinem z Jabłonny i Tchórznicy - koń, zbroja
Mikołaj "Czarny?" syn Piotra z częsci Stanisławowej - koń, rohatyna
Piotr "Głowacz" - koń, rohatyna
------------------

  SZWEJKO - Swiejkowski Dane uzupełniajace:

Najstarsze wiadomosci:

1474 r. Mleczko, Jan z Wyrozab, SWIEJKO, Piotr Niepiekło de Wyszomierz
1474 r. Stefan Swiejko, Nagórka
1479 r. Jakub Swiejkowicz
1479 r. Jakub s.o Stefana Swiejka
1482 r. Jakub Swiejko zastawił swoja częsć w Seroczynie Stefanowi Rytel

Przysięga na wiernosć Koronie 1569 r. Drohiczyn:

Szwejki:

Antoni Swiejkowski
Stanisław Swiejkowski z Swiejków, z Ciechanowca etc.
--------------

STRUS Tropami przodków

Obecnie we wsi Strusy nie ma już ani jednej rodziny o nazwisku Strus

Poszukuje korzeni rodu Strusów

Moda na poszukiwanie swoich korzeni nadal ma wielu amatorów. Przetrzasaja oni wszelkie dostępne publikacje, dokumenty, archiwa, nierzadko dokopujac się bardzo ciekawych materiałów. Wiadomo, kiedy szuka tego samego kilka osób, efekty sa znacznie większe, niż by to robił jeden człowiek. Dołóżmy do tego zaangażowanie i czas na to poswięcony, a wyniki moga przejsć najsmielsze oczekiwania. Jednym z takich poszukiwaczy, którzy maja już spore osiagnięcia na swoim koncie, jest doktor Robert Wiraszka – po kadzieli potomek rodu Strusów. Nadesłał on do redakcji częsć tego, co już udało mu się zgromadzić, chcac podzielić się swoja wiedza z zainteresowanymi osobami. Być może ktos z nich zechce dodać od siebie cos do tego zagadnienia i tym sposobem jeszcze rozszerzyć bazę zródłowa. Zwłaszcza, że Robert Wiraszka szykuje się do wydania ksiażki o rodzie Strusów.

Krzyż i podkowa

-Znany mi jest dokument z 1613 roku „Deductio nobilitatis Ostrówek Strusy” znajdujacy się w zbiorach Archiwum Państwowego na Wawelu, w którym szlachectwo Ostrowskim swiadcza Strusowie herbu „krzyż i podkowa”, czyli najpewniej: Pobóg, Jastrzębiec lub Lubicz. W oryginale interesujacy fragment tekstu brzmi następujaco: „Benedictus filium olim Joannis Struss et Gabrielem olim Alberti Struss de armis Podkowa y Krzyz fratres” – pisze pan Robert na wstępie, próbujac wyjasnić nadal nierozwiazana do końca zagadkę faktycznego herbu rodu Strusów z Podlasia.– Ciekawa koncepcję dotyczaca pochodzenia i herbu rodziny Strus przedstawił Juliusz hr. Ostrowski z Krakowa, który jest w posiadaniu bardzo rzadkiego dzieła wydanego w 1900 roku w Niemczech (Hamburg) autorstwa Emiliana Szeliga-Żernickiego „Szlachta polska” – rozwija temat Robert Wiraszka. – Jak wynika z lektury tego dzieła na Podlasiu w XIV/XV wieku żyła rodzina Łozińskich herbu Lubicz, której członkowie używali następujacych przydomków: Czerjuk, Dzierza, Dzierzka, Kardasz, Jarmołowicz, Lewiński, Melech, Mudry, Strus, Sojko (Soyko), Zgalad. Według hrabiego Ostrowskiego, obecni Strusowie to własnie gałaz Łozińskich używajaca kiedys przydomku Strus, a ich herbem jest Lubicz. Posrednio może to potwierdzać fakt, iż w księgach trzebieszowskich często spotyka się rodzinę Soyko/Soyka. Hipoteza ta ma sens, jeżeli na Podlasiu żyja także inne rodziny według wymienionych wyżej przydomków i które używaja herbu Lubicz. Słownik nazwisk powszechnie w Polsce używanych prof. K. Rymuta w Polsce wymienia wszystkie powyższe nazwiska oprócz dwóch: Czerjuk i Zgalad.

Z ziemi drohickiej i łukowskiej–

-Według dostępnych zródeł rodzina Strus wywodzi się ze wsi Strusy dawnej parafii Kożuchówek, obecnie Krzesin, położonej na północny-wschód od Siedlec. Prawdopodobnie jeden z członków tej rodziny wyemigrował w XVI wieku na południe i osiadł w ziemi łukowskiej, w parafii Trzebieszów. Na dzisiejszym etapie badań materiałów zródłowych nie potrafię powiazać Strusów z ziemi drohickiej ze Strusami z ziemi łukowskiej, choć jestem prawie przekonany, że jest to ta sama rodzina – nadmienia Robert Wiraszka, próbujac wyjasnić pojawienie się przedstawicieli rodziny Strusów w ziemi łukowskiej.– Najstarsza wzmianka o Strusach z Podlasia pochodzi z 1468 roku i jest to zapis z najstarszej zachowanej księgi ziemskiej drohickiej, przechowywanej w Archiwum w Mińsku. Brzmi ona: „szlachetni synowie nieżyjacego Wita ze Strusów posiadaja po swoim ojcu dziedzictwo w Strussach  oraz dzierża je tak jak ojciec i spełniaja z niego różne posługi należne władcy”. Prawdopodobnie Wit Struss był najstarszym znanym z imienia, z rodu Strusów, a jego szlachectwo pochodzi zapewne od księcia Witolda, gdyż ksiażę Janusz Mazowiecki zbyt krótko władał ta ziemia i nie zdażył rozwinać szerszej akcji kolonizacyjnej – przypuszcza pan Robert. Nieco pózniejsze sa informacje przytoczone przez niego w dalszych fragmentach listu:– W księdze konsystorza Sadu Biskupiego w Janowie Podlaskim z 1475 roku wystapili Jakub i Swiętosław ze Strussów, którzy byli swiadkami w sprawie Piotra plebana z Kożuchowa przeciwko Mikołajowi plebanowi z Suchożebr. W 1476 roku obaj, tj. Jakub i Swiętosław, występowali przed tym sadem jako swiadkowie w sprawie Piotra plebana z Kożuchowa przeciwko plebanowi z Paprotni. Należy przypuszczać, iż Jakub i Swiętosław byli synami Wita. W księdze grodzkiej drohickiej 1473–1484 znajduje się zapis, iż jednym z czterech swiadków Jana, syna Sasina, był Maciej Sztrus, syn Swiętosława. Pozostałymi swiadkami byli: Marek Dolaszycz ze wsi Stany, Andrzej Losza i Stanisław Soszyński – co według Roberta Wiraszki uzupełnia powyższe informacje.

Dokumenty i metryki–

-W księdze sadowej drohickiej z 1613 roku znajduje się zapis, że w wywodzie szlachectwa jednego z Ostrowskich swiadczyli po kadzieli Strussowie herbu „podkowa i krzyż”. Co prawda nie zapisano w dokumencie nazwy herbu, jednak można przypuszczać, iż może tu chodzić o herb Pobóg, Lubicz albo Jastrzębiec. W większosci pózniejszych herbarzy widnieja jednak Strusowie herbu Korczak (choć w większosci chodzi tam o Strusów z Podola). Istnieja tu dwie możliwosci. Albo Strusowie z Podlasia zapomnieli w pewnym momencie swojego herbu i przejęli taki, jaki był np. w istniejacym wówczas „Hebarzu” Niecieckiego (czyli Korczak, jak Strusowie z Podola), albo też podana w tej księdze drohickiej informacja jest niescisła (w co jednak należy watpić). W księdze tej (Zbiór Zygmunta Glogera nr 32, str. 691, Archiwum Państwowe w Krakowie) wymienieni sa: „NN Josephus Joannes et Adalbertus Strus olim Pauli filii in Strusy heredes et Nobilis Stanislaus Strus” [NN Józef Jan i Wojciech obaj synowie Pawła urodzeni w Strusach oraz szlachetny Stanisław Strus]. W aktach Archiwum Diecezji Drohiczyńskiej znajduja się (księga ochrzczonych z lat 1872–1882) następujace wzmianki o rodzinie Strus, z tymże zarówno miejscowosć rodowa, jak i nazwisko pisane sa w niej przez “ss”, czyli odpowiednio: Strussy, Strussowie [uszeregowano wg danych siedmiorga rodziców]: Bronisława Struss, córka Jana i Julianny z d. Skorupko, ur. 4 stycznia 1872; Antoni Struss, syn Jana i Julianny z d. Skorupko, ur. 29 marca 1874; Marianna Struss, córka Jana i Julianny z d. Skorupko, ur. 25 marca 1876; Michalina Struss, córka Jana i Julianny z d. Skorupko, ur. 22 stycznia 1878; Katarzyna Struss, córka Jana i Julii z d. Skorupko, ur. 6 marca 1881; Aleksander Struss, syn Aleksandra i Zofii z d. Smuniewska, ur. 17 wrzesnia 1872; Julian Struss, syn Aleksandra i Zofii z d. Smuniewska, ur. 8 marca 1874; Antoni Struss, syn Aleksandra i Zofii z d. Smuniewska, ur. 17 lipca 1876; Michalina Struss, córka Aleksandra i Zofii z d. Smuniewska, ur. 25 maja 1879; Michalina Struss, córka Ludwika i Tekli z d. Sawicka, ur. 9 wrzesnia 1874; Hipolit Struss, syn Ludwika i Tekli z d. Sawicka, ur. 18 lutego 1882; Andrzej Struss, syn Jana i Józefy z d. Struss, ur. 2 grudnia 1872; Józef Struss, syn Jana i Józefy z d. Struss, ur. 7 lutego 1876; Mateusz Struss, syn Pawła i Tekli z d. Bogusławska, ur. 7 wrzesnia 1878; Jan Struss, syn Pawła i Tekli z d. Bogusławska, ur. 16 grudnia 1880; Józefata i Józef (blizniaki) Struss, dzieci Franciszka i Marianny z d. Czarnockiej, ur. 27 kwietnia 1873; Emilia Struss, córka Franciszka i Weroniki z d. Struss, ur. 1 pazdziernika 1875 r. – pan Robert kończy tę wyliczankę i dodaje: – Archiwum Diecezji Drohiczyńskiej dysponuje także księgami chrztów parafii Kożuchówek z lat 1758–1882, księgami małżeństw tej parafii z lat 1767–1879 oraz księgami zgonów tej parafii z lat 1798–1879. Księgi metrykalne od 1880 roku (chrzczonych od 1883) znajduja się w odpowiednich USC.

Zagubiona wies na Podlasiu

W pracy „Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludnosci alfabetycznie ułożona w piórze Kommisyi Rzadowey Spraw Wewnętrznych i Policji” wydanej w Warszawie w 1827 roku znajdujemy informację, iż prywatna wies Strusy położona w powiecie siedleckim, parafii Kożuchówek, liczyła 34 domy i 181 osób. Nie ma w niej natomiast wzmianki o wsi Strusów k. Tarnopola. „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego” podaje natomiast, że w 1890 roku wies Strusy liczyła 32 domy i 227 osób (należało do niej 941 mórg ziemi). Dla uzupełnienia można dodać, iż w 1995 roku wies liczyła 30 domów, mieszkały w niej 133 osoby, a do wsi należało 527 ha ziemi. Dzis Strusów rodem z Podlasia rozrzuciło nie tylko po terenie naszego kraju. Wielu z nich zamieszkuje poza jego granicami i choć obecnie we wsi Strusy nie ma już ani jednej rodziny o nazwisku Strus, to jednak nikt z dzisiejszych mieszkańcowi nie kwestionuje tego, że Strusowie własnie z tej wsi wzięli swój historyczny poczatek.
---------------

STRUS Dane uzupełniajace:

Najstarsze dokumenty i źródła:

15 wrzesnia 1476 r. - swiadkowie Jana syna Sasina

1. Maciej syn Swiętosława STRUS
2. Marek ze Stanów "Dolaszyc"
3. Andrzej "Losza"
4. Stanisław Soszyński

Heraldycy i genealogowie przypisuja Strusom herby Korczak i Kuczaba, znawca tematu Tomasz Jaszczołt podaje dla nich klejnot szlachecki - Pobóg

Pospolite ruszenie 1567 r. Radoszkowice na Białorusi:

Wies Strusy:

Kacper Moskwiczyn - klacz, kord
Jan syn Jakuba wysłał syna Benedykta na klaczy w kaftanie i z kordem
Zygmunt Kożuchowski wysłał syna Hieronima - klacz
Sebastian - klacz, miecz
Jakub syn Wojciecha - pieszo z mieczem
Paweł syn Błażeja - klacz, kaftan, miecz
Jan syn Szczęsnego - klacz, kord
Piotr syn Szczęsnego - klacz, rohatyna
Aleksy syn Szczęsnego - klacz, kaftan, miecz
Benedykt syn Błażeja - klacz, kaftan, miecz
Jan syn Stanisława - klacz, kord
Jan "Dmoszczyk" (Dmowski?) - klacz, miecz
Piotr syn Pawła - klacz, kaftan, miecz
Szymon syn Piotra - klacz, kaftan, rohatyna
Wojciech syn Pawła wysłał syna Herubina pieszo z kordem
Maciej Strus od dzieci Andrzejowych - klacz, kaftan, kord

Przysięga na wiernosć Koronie po przyłaczeniu Podlasia do Polski, Drohiczyn 1569 r.

Wies Strusy:

Zygmunt Strus syn Jana
...N?...  syn Pawła
Aleksy syn Szczęsnego
Krzysztof syn Piotra za ...N?....
Marcin syn Pawła
Piotr syn Szczęsnego
Jakub syn Wojciecha i od ojca swego
Sebastian syn Wojciecha
Benedykt syn Błażeja
Marcin syn Błażeja
Jan syn Stanisława
Jan syn Piotra
Benedykt syn Jana
Jan syn Szczęsnego
--------------

  SMUNIEWSKI Dane uzupełniajace:

Najstarsze zapiski urzędowe:

1479 r. Mikołaj Smoniewski (Smuniewski)
1481 r. Jan Smuniewski
1465 r. Mikołaj Smuniewski

1465 r. Jan, Andrzej. Reczko, Piotr, Mikołaj synowie nieżyj±cego Macieja "Kozy" z Kobylan (Kobylińskiego) sprzedali częsć ziemi Mikołajowi Smuniewskiemu

Popis pospolitego ruszenia Radoszkowice na Białorusi 1567 r.

Smuniew:

Jakub syn Aleksandra - klacz, miecz
Mikołaj syn Szczęsnego - klacz, kord
Zygmunt syn Mikołaja - klacz, miecz
Andrzej syn Stanisława - klacz, miecz
Jan syn Pawła - klacz, miecz
Jan "Kozek" syn Piotra - klacz, miecz
Jan syn Michała - klacz, rohatyna
Stanisław - klacz, rohatyna
Michał syn Szczęsnego - klacz, rohatyna
Salomon syn Wojciecha wysłał syna swojego na klaczy z mieczem
Adam syn Jakuba  i od brata nierozdzielonego (majatkiem tzw. współwłasnosć) - klacz, miecz

Przysięga na wiernosć Koronie Drohiczyn 1569 r.

Jan syn Piotra
Stanisław syn Szczęsnego
Michał syn Szczęsnego
Maciej ...... ( w tekscie dalej kilka imion nieczytelnych)..... syn Mikołaja
Stanisław syn Marcina
Jakub syn Aleksandra
Jan syn Pawła
Mikołaj syn Szczęsnego i za brata Piotra
Salomon syn Wojciecha
Andrzej syn Stanisława
Hieronim syn Pawła
Jan syn Michała
Jan syn Pawła
Hieronim syn Pawła
dziedzicowie ze Smoniewa (Smuniewa)
-----------------------

  SKIBNIEWSKI Dane uzupełniajace:

Najstarsze wpisy do dokumentów:

1477 r. Paweł Kurcz i Maciej Kurcz ze Skibniewa

Tomasz Jaszczołt podaje:

W 1466 r. Wojciech (Adalbert) Kostka ze Skibniewa i Paweł Kostka bracia dziela się majatkiem. Od Wojciecha Kostki ze Skibniewa pochodzi rodzina Kostków z Kostek. Ojcem Wojciecha i Pawła był zapewne Andrzej Kostka występujacy w sadzie drohickim w 1438 r.

Więcej przy rodzinie Suchodolskich Kostków  herbu Slepowron

Popis pospolitego ruszenia 1567 r.

Skibniew Podawce:

Bartosz "Kowalewicz" - pieszo, rohatyna
Stanisław syn Bartosza - pieszo, rohatyna
Jan "Wnuk" - klacz, rohatyna
Serafin "Galaczyński"  - klacz, miecz
Piotr "Skopczyk" - pieszo, rohatyna
wdowa "Krawcowa" -wysłała  pieszo miecz
Stanisław "Kutyska" - pieszo, miecz
Jan "Pich" - klacz, miecz
wdowa "Komosina"  wysłała syna Wojciecha - pieszo, rohatyna
Wasko "Komosina" - pieszo, rohatyna

Przysięga na wiernosć Koronie Drohiczyn 1569 r.

Skibniew: - brak w wykazie

Kurcze:

Marcin syn Michała
Aleksy syn Szczęsnego
Stanisław syn Michała
Mikołaj syn Michała
Anna wdowa po Macieju
Stanisław syn Pawła
Paweł syn Michała
Aleksander syn Szczęsnego
Maciej syn Szczęsnego
Wojciech syn Szczęsnego
Piotr syn Adama
Krzysztof syn Adama
Maciej syn Szczęsnego
Serafin syn Stanisława
 Krystyna wdowa po Wojciechu
Maciej syn ...?... (brak)
Stanisław syn Krzysztofa
Bartłomiej syn Andrzeja
Fr±cz, Aleksy Kurcze
Maciej syn Szczęsnego
Stanisław syn Lenarta
Szymon syn Bartłomieja
Bartosz Kurcz
Wawrzyniec syn Jana
Stanisław syn Pawła
Stanisław syn Jana
z Kurczów dziedzicowie
------------

RATYNSKI Dane uzupełniajace:

Najstarsze zachowane wpisy do dokumentów sadowych kancelarii ziemskiej w Drohiczynie:

1476 r. Stanisław Ratyński syn Tomasza i Andrzej Ratyński syn Tomasza
1478 r. Stanisław syn Tomasza z Ratyńca

W. Semkowicz "Wywody szlachectwa...":

1469 r. Tomasz Ratyński stawił się na rozprawie jaka odbyła się 26 lutego 1469 r. w Drohiczynie
1553 r. Jakub de Ratyniec (5 czerwca)
1558 r. Laurenty de Ratyniec (26 wrzesnia)

Popis pospolitego ruszenia Radoszkowice na Białorusi 1567 r.:

Ratyniec "Wypychy":

Paweł "Sokół" syn Jakuba - pieszo z mieczem
Stanisław syn Adama - klacz, miecz
Stanisław syn Andrzeja - klacz, zbroja
Idzi ? syn Stanisława - klacz, miecz
Jan "Mróz" wysłał syna Jana na klaczy z mieczem
Bartosz syn Bogdana wysłał syna Rafała - klacz
Bartosz syn Idziego ? - klacz, miecz
Jan syn Krzysztofa - klacz, miecz
Adam syn Jakuba "Głowacz" - klacz, miecz
Łukasz syn Mikołaja - pieszo, miecz
Zygmunt syn Mikołaja - klacz, miecz
Jan syn Mikołaja - klacz, miecz
Jakub synowiec Pawła - pieszo, miecz
Jakub "Głowacz" wysłał syna Adama - klacz, miecz
Zygmunt Idzi? - klacz, miecz
Teofil "Koszka" - klacz, miecz
Wawrzyniec syn Piotra wysłał syna Stanisława na klaczy z mieczem

Ratyniec Stary:

Jakub "Cichosz" wysłał syna swojego Sebastiana na klaczy z mieczem
Matys "Nagórka" wysłał syna Stanisława na klaczy z mieczem
Stanisław Szymborski - klacz, rohatyna
Jakub "Dubicz" - koń, rohatyna
Stanisław "Piordzik?" - klacz, arkabuzer!
Marcin "Olszewka" - klacz, kord
wdowa Kazubina wysłała sługę Jana Ratyńskiego - klacz, miecz
Bartosz "Wasowicz" - pieszo, rohatyna
Andrzejowa Wasowa wysłała syna Kacpra na klaczy z mieczem

Ratyniec Mursy:

Walenty syn Jana - klacz, miecz
Piotr syn Jana wysłał syna Jana - koń, zbroja
Stanisław syn Jana - klacz, rohatyna
Bartosz syn Piotra - pieszo, miecz
Michał "Głuszko" wysłał syna Andrzeja - pieszo, rohatyna
----------------

  PRZYWOSKI Dane uzupełniajace:

Najstarsze księgi ziemskie drohickie:

1476 r. Stachna żona Macieja z Przywósk
1482 r. Andrzej Waż, Maciej Przywóski
1482 r. Abraham  Księżopolski, Marcin z Przywósk
1476 r. Stanisław Przywóski
1469 r. Marcin z Krasewic (parafia Siemiatycze) kupił częsć Przywózk od Mikołaja "Miecha" Przywóskiego i jego syna Marcina - powstała tam następnie wies Krasowo, dzis Krasów.
1469 r. Stanisław Przywóski z Przywózk kupił od Sepieńskich - Sokołowskich za sto kop groszy polskich wójtostwo w Sokołowie (Podlaskim)

1567 r. popis pospolitego ruszenia w Radoszkowicach na Białorusi:

Przywózki:

Walenty - klacz, rohatyna,
Marcin syn Jnana od ojca swego i z jego częsci oraz spadków po Stanisławie - klacz, rohatyna
Walenty syn Wojciecha z częsci stawił - koń, zbroja i z częsci Stanisława,
Piotr "Mordzik" syn Stanisława - koń, zbroja,
Jan "Medianka?" - koń,
Andrzej syn Jakuba - klacz,
Mikołaj syn Jakuba - klacz, rohatyna,
Zachariasz - klacz, kord,
Mikołaj - klacz, rohatyna,
Marcin syn Tomasza - klacz, rohatyna
Szynom syn Jakuba wysłał syna Andrzeja - klacz
(oprócz nich stawił się z Buczyna w parafii Skibniew Jan Przywóski na klaczy z mieczem)

Przysięga na wiernosć Koronie po przył±czeniu Podlasia do Polski. Drohiczyn 1569 r.:

Przywóski:

Andrzej syna Jakuba,
Walenty syn Mikołaja i za ojca swego,
Wojciech syn Marcina
Piotr syn Stanisława,
Jan syn Mikołaja
Jan syn Marcina
Szymon syn Jakuba
Zachariasz syn Stanisława,
Mikołaj syn Stanisława
Tomasz syn Marka
Maciej syn Stanisława,
Mikołaj syn Jakuba
- dziedzicowie z Przywózk

Przywóscy - Urzędnicy w I Rzeczpospolitej :

Gracjan Przywóski (z Przywózk) - podsędek drohicki w 1791 r. (maż podsędkówny Urszuli z Pieńkowskich)

 

Uzupełnienia do Przywóskich - Rutendorff na podstawie materiałów nadesłanych przez Wojciecha Kauczyńskiego:

…Przewoski, dokładnie zas Rutendolff-Przewoska to akurat nazwisko panieńskie mojej żony. Przez wiele lat prowadziłem badania i poszukiwania genealogiczne dotyczace tego rodu. Mogę więc dzis stanowczo stwierdzic ze 100% pewnoscia, że istnieja dwa zupełnie odrębne rody Przewoskich, które nigdy nie miały ze soba nic wspólnego (poza przypadkowa zgodnoscia nazwiska wynikajaca zreszta z powiazania z ta sama lub podobna nazwa wsi/majatku np. Przwóz (choc położonych w innych częsciach Rzeczpospolitej. Nazwa ta (Przewóz) jest zresza bardzo popularna i jest więcej wsi o takiej samej nazwie (co wiec nie wyklucza jeszcze innych odrębnych rodów o takim nazwisku)Z posiadanych przeze mnie informacji wynika jednak jasno, że oba te rody (tj. Przewoskich i Rutendolffów – Przewoskich) posługiwały się zupełnie innymi herbami:

1.Ród Przewoskich wyrosły na Podlasiu miał „swoje” gniazdo we wsi Przewóz (poprawnie – Przewoska vel Przewoski tj. Przywózki przyp. DK) koło Sokołowa Podlaskiego i miał najprawdopodobniej „polskie” korzenie. Członkowie tego rodu używali też nazwiska „Przewuski” lub „Przewoski”. Legitymowali się herbem Nałęcz. Można założyc, że częsc członków tego rodu odeszła w pewnym okresie od swoich korzeni i szlacheckich tradycji i zapomniała o swoim faktycznym herbie. W momencie, gdy zaistniała „potrzeba” wylegitymowania się lub pokazania swojego herbu, nie pamiętajac przy tym jaki był pierwotny herb zaczęli oni podawac herb rodu z Kaszub.

2.Drugi ród Przewoskich – Rutendolffów miał swoje gniazdo na Kaszubach, też we wsi o nazwie Przewóz koło Kartuz. Znana historia tego rodu sięga końca XIV w. bowiem z tego własnie okresu znane sa zapiski o sporze członków tego rodu z zakonnikami z kartuz o prawo połowu ryb w jeziorze klasztornym. Kronikarzem tego rodu był ksiadz kanonik Klemens Rutendolff-Przewoski z Lubiechowa (nota bene pierwszy prezydent miasta Gdyni w 1945 r.), zmarł ok. 1980 r. Wszystkie jego prace zostały wydane drukiem (wyd. diecezjalne w Pelpilinie) z okazji drugiego zjazdu rodu Przewoskich w Stargardzie Gdańskim w 1997 r.Kaszubski ród Przewoskich ma najprawdopodobniej korzenie niemieckie, sa to przypuszczalnie potomkowie osadników (z Maklemburgi, Brandenburgi, względnie Turyngi?), którzy osiedli we wsi Przewóz koło Kartuz gdzies w okresie brandenbursko-krzyżackiej okupacji Pomorza Gdańskiego po 1309 r. Do swojego pierwotnego nazwiska-herbu – Rutendolf (czasami pisane też jako: Rutendolff, Rutendorf etc.) dodali „z Przewozu”, co w końcu stało się ich własciwym nazwiskiem: Przewoscy. I tak do dzis większosc Przewoskich z Kaszub używa podwójnego nazwiska (Przewoski-Rutendolf lub Przewoski-Rutendorf). Ich herb (jak większosc herbów niemieckich) można tylko zdefiniowac jako „własny”. Nawiazuje on własnie do ich pierwotnego nazwiska (Rutendolf) i pokazuje 3 wišzki (krze) ruty na niebieskim polu. Te wiazki w starszej wersji wygladały jak „krzaki”, w nowszej zas jak „wiazki”. Herb Przewoskich (-Rutendolf) w tej pierwszej wersji (krzaki) jest umieszczony w polichromii w kosciele poklasztornym w kartuzach (Kisielewski w swoim monumentalnym dziele o Kaszubach wydanym przed wojna „Ziemia gromadzi prochy” – zamieszcza taki własnie herb Przewoskich. Ta nowsza wersja herbu Przewoskich (-Rutendolf) jest pokazana w dziele Siebmachera i wyraznie odnosi się do rodu z Pomorza (Kaszub)…
---------------

  PRZYGODZKI Dane uzupełniajace:

Sadowe księgi drohickie 2 poł. XV w.

1474 r. Andrzej Przygoda, Maciej de  ibidem
1474 r. Jakub Przygoda z Kisielan kwitował Stanisława Patrykoskiego
1478 r. Jakub Przygoda z Kisielan
1476 r. Anna żona Wojciecha z Przygód
1479 r. Andrzej Przygoda z synami: Marcinem i Jakubem dzielili się dobrami Kisielany
1481 r. Stanisław z Przygód
1481 r. Jakub z Kisielan z bratem Marcinem z Przygód
1480 r. Testes Marcin Przygoda:
 Jakub brat  (oraz) Krasnodębski, Kożuchowski i dwóch Rozbickich

Popis pospolitego ruszenia 1567 r.:

Hieronim Toczyski z Przygód - koń, kaftan, miecz
Michał wysłał syna Jana pieszo z rohatyn±
Matys "Witjażek?" - klacz, kaftan, rohatyna
Szymon syn Mikołaja - pieszo, rohatyna
Paweł "Witjażek?" - klacz, kaftan
Szczęsny "Witjażek?" - klacz, kaftan, miecz
Andrzej "Żabik?" - pieszo, rohatyna
Paweł "Skuza?" - klacz, kaftan
Jan "Wosiak?" - klacz, kaftan
Mikołaj "Wosiak?" - klacz, kaftan
Bartosz syn Mikołaja - klacz, kord, rohatyna
Jan Dmowski - klacz, kaftan
Adam syn Andrzeja - klacz, kaftan, miecz
Wojciech Przywóski syn Marcina - wysłał brata Samsona i od żony swej - klacz, kaftan
Ambroży syn Mikołaja - od żony klacz, miecz
Stanisław syn Mikołaja - klacz
Paweł syn Stanisława - klacz, kord, rohatyna
Paweł "Boberek?" z "Glico?" (- j.ros.-Kglico) - pieszo
Szczęsny "Boberek" - pieszo

Przysięga po przyłaczeniu woj. podlaskiego do Korony 1569 r. Drohiczyn:

N. (imię nieznane) syn Mikołaja
Stanisław syn Mikołaja
Wojciech syn Marcina
Maciej syn Jakuba
Hieronim syn Jakuba
Mikołaj syn Adama
Jan syn Szymona
Herubin synSzymona
Adam syn Andrzeja
Augustyn syn Andrzeja
Adam syn Stanisława
Jan syn Stanisława
Paweł syn Szczęsnego
Bartosz syn Szczęsnego z żona
Paweł syn Macieja
Szczęsny syn Macieja
Ambroży syn Mikołaja
Andrzej syn Mikołaja
Michał syn Michała
Paweł syn Mikołaja
Mikołaj syn Macieja
dziedzicowie z Przygód

Urzędnicy Podlascy XV-XVIII w. (Urwanowicz):

Antoni Grzegorz Przygodzki herbu Radwan, miecznik mielnicki w l. 1693 - 1705
---------------------

  PRZESMYCKI Dane uzupełniajace :

Najstarsze księgi sadowe, ziemskie, drohickie 2 poł. XVw.:

1473 r. Paweł z Przesmyk
1474 r. Andrzej ze Skolimowa zastawił grunt Stanisławowi z Przesmyk
1474 r. Bartłomiej i Paweł z Przesmyk
1474 r.  Paweł Beydo de Przesmyki
1474 r. Marcin Goleń z Przesmyk
1476 r. Stanisław z Przesmyk
1479 r. Maciej Przesmycki de Osza
1479 r. Klemens z Przesmyk
1479 r. Klemens Przesmycki
1479 r. Stanisław Przesmycki
1479 r. Bartosz Przesmycki
1481 r. Maciej Kamieński, Pluta, Rafał Przesmycki, Boryta de Kalysza, Maciej Przesmycki
1481 r. Piotr syn Michała z Przesmyk
1481 r. Stanisław Przesmycki
1482 r. Piotr z Przesmyk i Rafał stamtad

Przysięga na wiernosć Koronie po przyłaczeniu Podlasia do Polski, Drohiczyn 1569 r.:

Przesmyki:

Adam "Goleń" Przesmycki  i od synowców swoich na służbie będacych
Jakub "Piechno"
Benedykt
Wojciech
Lasota syn Andrzeja
Stanisław syn Macieja
Mikołaj syn Stanisława
Jan syn Stanisława
Stanisław syn Tomasza
Serafin "Piechno"
Mikołaj "Piechno"
Aleksy syn Macieja
- dziedzicowie z Przesmyk

Przesmyki:

Piotr "Przyłęga"
Stanisław "Przyłęga"  i od wdowy Doroty
Stanisław Czapski syn Grzegorza
- dziedzicowie z Przesmyk

Popis pospolitego ruszenia Radoszkowice na Białorusi 1567 r.:

 Wies Przesmyki:

Jan Gałeki - koń
Paweł "Prytega?" - klacz
Mikołaj "Pytega?" - pieszo, kord
Stanisław "Prytego?" - koń, siekiera
Stanisław Rzewuski - od żony koń i rohatyna
Jan "Goleń" - klacz
 Sebastian "Goleń" - klacz
Stanisław Czapski - klacz, rohatyna z częsci żony swojej Tarkowa i z Czapli
Jakub Lipieński (Lipiński) - klacz, miecz
Adam "Goleń" - klacz, miecz
Stanisław syn Tomasza - klacz, miecz
Mikołaj syn Szczepana - pieszo, rohatyna
Stanisław Gałecki - od żony klacz
Stanisław syn Klimka ("Klimkowicz") od żony - klacz, rohatyna
Jakub od żony Anastazji - pieszo, rohatyna
Paweł "Zaraza" - klacz, miecz
Jakub "Piechno" wysłał sługę Marcina  z Przesmyk - klacz, rohatyna
Matys "Piechno" wysłał syna Mikołaja - klacz, rohatyna
Wojciech "Zaraza" - klacz, miecz
Benedykt "Zaraza" - pieszo, miecz
 Stanisław "Zaraza" - klacz, miecz
Andrzej Rzewuski syn Pawła wysłał zięcia swego Kamieńskiego? - klacz
Mikołaj "Kotel?" - klacz i arkabuzer (!)
Piotr Olendzki (Olędzki) - klacz
Mikołaj "Przypiekł?" - klacz, arkabuzer (!)
Mikołaj "Kotel?" opiekun od Marcina - koń
Jakub Lipiński wysłał syna Gabriela - koń
Piotr "Prytega?" syn Macieja - koń, rohatyna
Mikołaj "Piechnowicz" (Piechno?) od ( księdza) plebana - koń, rohatyna

Materiały nadesłane przez
księdza Krzysztofa Przesmyckiego


Najstarsze rodziny szlacheckie z parafii Przesmyki:

Górski – Górki
Kalicki – Kaliski
Kamieński – Kamionka Czabaje, Lacka, Wańki
Koryciński – Koryciany
Kukawski – Kukawki
Lipiński – Lipiny
Łęczycki – Łęczycka/Łęczycki
Olędzki – Olędy
Pniewski – Pniewiski
Przesmycki – Przesmyki
Raczyński – Raczyno
Rzewuski – Rzewuski Stare, Zawady
Tarkowski – Tarków Mały i Wielki
Zaleski – Zalesie

Linie Przesmyckich na Przesmykach:

Przsmyccy „Zaraza”
Przesmyccy „Lasota”
Przesmyccy „Goleń”
Przesmyccy „Ciuryki”

Akty urodzin –  

Przesmyki Zarazy

N. Francisci Lasota Przesmycki i Elisabetha Zaleska
-Justina et N. Peter Zaleski po nich córka Catherina Nr 27/1770N.

N.Francisci Przesmycki Lasota et Marianna de Rzewuska
-Marianna Nr. 15/1769
-Ludwik Nr 58/1771
-Jan Ignacy Nr 2/1776
-Anna Nr 36/1778
-Kazimierz Nr 21/1781

N. Francisci Przesmycki et Victoria Korycińska
-Kazimierz Nr 22/1781
-Hedwiga Serafina Nr 32/1782
-Anna Nr 33/1788

N. Michaelis Zaraza Przesmycki et Christina
-Ignacy Nr 27/1772
-Walenty Nr 9/1776

N. Basili Przesmycki Lasota et Marianna de Rzewuska
-Felix Clemens Nr 56/1773
-Łukasz Nr 49/1785 i Antonina Korabiewska
-Maryanna P Nr…/1813

N. Gaspar Przesmycki i Franciszka
-Józef Nr 15/1786

Przesmyki Przyłęgi

N. Tomasz Przesmycki Przyłęga i Marianna Przesmycka „Lasocina” z Korycińskich
-Christina + Gaspar Łukawski po nich syn Shimon Nr 48/1770
-Shimon Nr 60/1770
-Eulazia Nr 28/1779

N. Sebastian Przesmycki et N. Felicjanna de Korycińska
-Marianna Nr 39/1773
-Jan Nepomucen Nr 25/1776
-Kazimierz Nr 25/1776
-Barbara Nr 43/1782
-Lucjusz Nr 11/1884
-Mathiasz Nr 113/1787

N. Jan Przesmycki et Victoria Gałecka
-Agnieszka Nr 5/1776
-Roch Nr 40/1778
-Mateusz Nr 43/1779
-Marianna Nr 39/1785

N. Piotr Przesmycki i Małgorzata z Pniewskich
-Anna Nr 34/1779
-Tomasz „Zaraza” Nr 16/1810

N. Andrzej Przesmycki „Goleń” et Constantia
-Joanna Nr 53/1786
-Marianna Nr 2/1789

N. Piotr Przesmycki „Goleń” et Elżbieta Korycińska
-Victoria Nr 58/1787

Przesmyki Gmyry:

N. Kazimierz Przesmycki et Ewa (brat Franciszka Lasoty)
-Vincentus Nr 22/1770

N.? Shimon Przesmycki et Ewa Kukawska
-Walerian Nr 71/1772

Lipiny:

N. Adam Przesmycki et Margarithe (Marya) Rzewuska
-Antoni Nr 11/1774 (Lipiny)
-Józef Nr 17/1776 (Przesmyki)

N. Sebastian Przesmycki et Ewa Zaleska
-…..Nr 7/1773

Nieznane urodzenia:
Nr…/1813 Urszula córka Piotra Przesmyckiego l.45 i Marianny z Pniewskich
Nr…/1814 Katarzyna Przesmycka córka Franciszka Przesmyckiego l.36 i Józefy z Raczyńskich na Lipinach

Sluby:

N Adam Przesmycki i Maria Rzewuska Nr 9/1772 Przesmyki
N Jan Kamieński i Joanna Przesmycka Nr 2/1773 Przesmyki Zarazy
N Jan Przesmycki i Wiktoria Gałecka Nr 12/1775 Przesmyki Przyłęgi
N Andrzej Lipiński i Krystyna Lipińska Nr 14/1775 Lipiny
N Fabian Olędzki i Katarzyna Przesmycka Nr 6/1783 Przesmyki
N Andrzej Przesmycki i Konstancja Lipińska Nr 15/1784
N Gaspar Przesmycki i Franciszka Kamieńska Nr 6/1785 Przesmyki Gmyry
N Marianna Przesmycka i Jan Skolimowski (c. Przesmyckiego i Kazimiery Rzewuskiej) Nr …/1787N Kacper Kamieński i Małgorzata Przesmycka Nr 6/1791N Ludwik Przesmycki „Lasota” i Franciszka Pliszczanka Nr 3/1792
N Franciszek Przesmycki l.27 i Józefa Raczyńska l.25 Nr 5/1806Generosus Piotr Przesmycki i Marianna Sobiczewska Nr 24/1809N Teresa Przesmycka (c. Franciszka Przesmyckiego i Wiktorii z Radzikowskich) i Jan Pniewski
N Marianna Przesmycka (c. Andrzeja Przesmyckiego i Konstancji z Lipińskich) i Franciszek Lipiński Nr…/1811
N Jan Przesmycki i Helena Plichczanka Nr 7/1814

Zgony:

Nr 22/1770 N Antoni Przesmycki l.70, ur. 1700 r.
Nr 4/1772 N Marianna Przesmycka l.50 Przesmyki
Nr 21/1778 N Jan Przesmycki l.20Nr 2/1780 N Mathias Przesmycki l.18 – Przesmyki Gmyry
Nr 4/1780 N Jadwiga Przesmycka l.70Nr 10/1780 N Mateusz Przesmycki l.56 Przesmyki Zarazy
Nr 27/1781 N Marianna Przesmycka l.50 Zarazy
Nr 4/1782 N Anna Przesmycka l.70 Przesmycki Przyłęgi
Nr 27/1795 N Generosus Mateusz Przesmycki l.30 – Pniewiski
Nr 73/1789 N Krystyna córka Franciszka Przesmyckiego i Wiktorii…
Nr 81/1790 N Bartłomiej syn Franciszka Przesmyckiego i Wiktorii (Zarazy?)
Nr 98/1790 N Kazimierz Przesmycki
Nr 22/1791 N Michał Przesmycki „Zaraza”
Nr 64/… Przesmycka córka?... Pniewiski
Nr 34/1792 Generosus Katarzyna Przesmycka l.40 Zarazy
Nr 61/1792 N Wiktoria córka Piotra PrzesmyckiegoNr 110/1795 N Marianna Przesmycka l.46
Nr 115/1795 N Klara córka Generosus Macieja? (Mateusza?) i Felicjanny Przesmyckich „Zaraza”
Nr 74/1796 N Wincenty syn G. Kacpra i Franciszki? Przesmyckich
Nr 61/1796 N Antoni syn Andrzeja i Konstancji Przesmyckich
Nr 1/1797 N Wiktoria córka Gerarda Ludwika? i Rozalii Przesmyckich
Nr 41/1797 N Eleonora córka „Cesar”? Kazimierza i Marianny Przesmyckich
Nr 79/1797 N Tomasz Przesmycki l.70
Nr 96/1803 N Józef syn Andrzeja Przesmyckiego i Konstancji z Lipińskich?
Nr 20/1807 N Franciszka Przesmycka l. 38…..
Nr 59/1807 N Joanna Weronika córka Kacpra i…. Przesmyckich
Nr 84/1808 N Joanna córka „Gerard Ludwici?” i Rozalii PrzesmyckaNr 111/1808 N Agnieszka córka Piotra i Elżbiety Przesmyckich
Nr 44/1809 N….syn Piotra i Elżbiety…
Nr 64/1809 N Józef syn Kazimierza i Anny Przesmyckich
Nr  54/1810 N Andrzej Przesmycki l.27
Nr 62/1810 N Anna Przesmycka
Nr 57/1811 N Mateusz Przesmycki „Zaraza” l.60
Nr …/1811 Elżbieta Genowefa Przesmycka c. Mateusza i Franciszki z rzewuskich
Nr …/1811  Anna żona Kazimierza Przesmyckiego
Nr …/1811 Maciej Przesmycki l.80 ojciec Piotra Przesmyckiego
Nr …/1811 Felicjanna Przesmycka matka Jana i Mateusza…
----------------------

  POGORZELSKI Dane uzupełniajace:

Najstarsze wypisy z dokumentów:

1473 r. Stanisław Pogorzelski
1479 r. Andrzej Pogorzelski, Maciej "Kurzecz" (Kurcz?)
1479 r. Maciej Pogorzelski
1482 r. Zygmunt z Pogorzeli
1482 r. Andrzej i Wojciech Pogorzelscy
1482 r. Jan Pogorzelski
1482 r. Wojciech i Andrzej z Pogorzeli

W. Semkowicz "Wywody szlachectwa...":

Zamieszcza dwa dokumenty z 1494 r.

22 wrzesnia 1494 r.
Vadium Wodyński - Pogorzel
1. Gener. Stanisław  Wodyński herbu Kosciesza i Nob. Wojciech, Andrzej, Mikołaj de Pogorzel herbu Prus
2. Gener.  Stanisław  Wodyński i Mikołaj oraz Stanisław "Chmielicz" i syn Zygmunt a także Andrzej de Pogorzel

Popis pospolitego ruszenia Radoszkowice na Białorusi 1567 r.:

Wies Pogorzel:

Stanisław syn Zygmunta - koń, zbroja
Kacper syn Wojciecha - klacz, kaftan, miecz
Maciej syn Jerzego - koń, kaftan
Szczęsny Żółkowski - klacz, miecz
Jan Żółkowski - klacz, miecz
Stanisław syn Andrzeja - klacz, miecz
Stanisław syn Jakuba - klacz, miecz
Stanisław syn Marka - klacz, kaftan, miecz
Maciej syn Wojciecha - klacz, kaftan, miecz
Marcin syn Wojciecha wysłał syna Stanisława - klacz, kaftan, rohatyna
Walenty "Niemira?" - klacz, rohatyna
Jan Zaleski wysłał  syna Szczęsnego - klacz, miecz
Jakub syn Stanisława - klacz, miecz
Jan syn Stanisława - klacz, miecz
Paweł syn Szczęsnego wysłał syna na klaczy z mieczem
wdowa Matysowa wysłała syna Jana na klaczy z mieczem
Wojciech syn Mikołaja - klacz, miecz
Bartosz syn Mikołaja - klacz, kaftan, miecz
Matys syn Walentego - pieszo, miecz
Andrzej syn Jerzego - klacz, kaftan, miecz
Bartosz syn Wojciecha - pieszo, miecz
Jakub "Gaska?" "Koska?" wysłał syna Jana na koniu
Jan syn Stanisława - koń

z Grzymał stawił się też Matys Pogorzelski - pieszo z mieczem

Przysięga na wierosć Koronie Drohiczyn 1569 r.:

Pogorzel:

Maciej syn Jakuba
Jakub syn Jakuba i za ojca
Paweł syn Marka
Szczęsny syn Marka
Jan syn Macieja
Zygumnt syn Stanisława
Stanisław....?....
Maciej syn Walentego
Jan syn Bartosza
Maciej syn Wojciecha
Kacper syn Wojciecha
Janowa? wdowa po Walentym za syny swoje Jana Kacpra, Stanisława
Jan syn Stanisława
Wojciech syn Mikołaja
Bartosz syn Mikołaja
Stanisław syn Marcina i za ojca
Jan syn Stanisława
Walenty syn Stanisława
Andrzej syn Jerzego
Maciej syn Jerzego
Jan syn Wojciecha
Szczęsny syn Bartłomieja
dziedzicowie z Pogorzeli  
-------------

  PODNIESINSKI Dane uzupełniajace:

Księgi sadowe, drohickie 2 poł. XV w.:

1474 r. Jan z Podniesna
1475 r. Stanisław z Kowies zastawił częsć Włodkowi z Podniesna
1476 r. wymieniony N. (imię nieznane) Podniesiński

Przysięga na wiernosć Koronie po przyłaczeniu Podlasia do Polski Drohiczyn 1569 r.:

Jan syn Piotra
Adam syn Piotra
Szczęsny syn Piotra
Jan syn Stanisława
Sebastian syn Stanisława
Stanisław syn Stanisława
Stanisław syn Mikołaja i od synowca swego lat niemajacego Jana syna Adama
dziedzicowie z Podniesna

Brak w wykazie pospolitego ruszenia z 1567 r. Podniesna  
-----------

  PADEREWSKI Dane uzupełniajace:

brak w najstarszych wpisach

Herbarz Bonieckiego:

"Dybowscy na Podlasiu prawdopodobnie należeli do innego herbu (rodu - nie klejnotu Nałęcz). Pierwiastkowo nazywali się (Dyszami) Dyssami, a potem Paderewskimi" .
Krzysztof Paderewski syn Jana Dyssa Dybowskiego dziedzic na Dybowie i Paderewie nabył częsć Swiejk 1590 i 1598 r. Tenże Krzysztof Paderewski podwojewodzi drohicki 1608 r. kupił znowu częsć Swiejk

Herbarz Niesiecki:

" Paderewski w ziemi drohickiej. Franciszek Paderewski deputat z województwa podlaskiego podpisał konfederację sandomierska 1704 r.
N....(?) Paderewski miał za soba Eufrozynę Ołdakowska" (jest o nim i dzieciach ze zwiazku z Ołdakowska w metrykaliach parafii katolickiej w Ceranowie przyp.DK)

Popis pospolitego ruszenia Drohiczyn 1528 r.

"Paderewski, Minczowski - 1 koń
 Paderewo Kobuski - 1 koń "

Popis pospolitego ruszenia Radoszkowice na Białorusi 1567 r.:

Paderewo Małe i Duże:

Jan "Dysz"  - klacz, miecz
Krzysztof syn Stanisława wysłał sługę "Michna" przy bracie swoim Andrzeju - koń, zbroja
Adam syn Stanisława "Kobusa"  - klacz, rohatyna
Walenty Paderwewski - klacz, rohatyna
Jan "Czarny" wysłał syna Szczęsnego na klaczy z mieczem
Jan syn Andrzeja wysłał sługę "Liniewskiego?" na koniu, a sam służyć "Osciaku" (w poczcie pana Osciaka)

Przysięga na wiernosć Koronie Drohiczyn 1569 r.:

Paderewo:

Jan Dybowski syn Macieja
Krzysztof syn Stanisława
dzidzicowie z Paderewa
Adam "Kobus" z Paderewa

Podatek 1580 r.

Paderewo Dwoje:

Adam Paderewski z czesnikami 2 1/2 włóki ziemskiej
Jan Dybowski dał z 2 1/2 włóki ziemskiej

Blochy i Stelagi:

Jan syn Szczepana z czesnikami i Adam Paderewski z częsci Stanisława syna Jana dał z dóbr jego Blochów (pod Sterdynia) z 5 włók ziemskich

Tchórznica Mnichowa:

Piotr Paderewski z częsci swojej dał od 1 1/2 włóki ziemskiej

Osobiscie w Drohiczynie podatek płacili jeszcze z Paderewa szlachetni Paderewscy z półwłóczka ziemskiego

Spis szlachty 1850-1851:

Paderewscy herbu Jelita w wykazie figuruja:

Jacek Roch Paderewski syn Kacpra
Józef Bonawentura Paderewski syn Jacka
Zdzisław Franciszek Paderewski syn Antoniego
Aleksander Onufry Paderewski syn Józefa
Jacek Onufry Paderewski syn Józefa
-------------------

  OLEDZKI Dane uzupełniajace:

najstarsze wpisy:

1474 r. Jan z Olad, Jakub Nieciecki
1475 r. Maciej oprawca (urzędnik dobrowadzaj±cy przed sad) pozwał Gotarda z Olad (Olęd)
1477 r. Boruta z Olad
1479 r. Boruta Olędzki, Mikołaj i Stanisław z Chromny sprzedali częsć w Olędach Klemensowi i Andrzejowi z Olad

 Popis pospolitego ruszenia Radoszkowice na Białorusi 1567 r.:

Olędy Bończe:

Piotr "Fendenta?" - klacz
Wojciech "Boruta" - klacz
Marcin syn Matysa - klacz
Sebastian "Boruta" - klacz
Jakub syn Piotra - pieszo, rohatyna
Szczęsny syn Matysa - pieszo, rohatyna
Bartosz "Duk" - pieszo, rohatyna
Szczęsny syn Jakuba - pieszo, rohatyna
Piotr "Gos?" syn Jakuba - koń, kord
Błażej "Duk" - pieszo
Jakub "Duk" - pieszo, kord
Jan "Esman?" - pieszo

Olędy:

Jan  syn Szczęsnego - pieszo, miecz
Lenart syn Mikołaja - pieszo, rohatyna
Jan Kryński od małżonki swojej pieszo
Szczęsny Skiwski - klacz, rohatyna
Lenart syn Wita - klacz, rohatyna, miecz
Stanisław "Orlicki" (częSć Olęd nazywała się Orlice) - klacz
Andrzej syn Macieja - klacz
Ambroży  Stypniewicz - klacz, kord
Stanisław syn Jerzego - klacz, rohatyna
Jerzy syn Klimka - klacz
Maciej "sliwa" wysłał syna Zygmunt klacz
Paweł syn Klimka - koń

Przysięga na wiernosć Koronie Drohiczyn 1569 r.:

Olędy:

Jerzy syn Macieja
Jan syn Szczęsnego
Wawrzyniec syn Jerzego
Stanisław syn Jana
Maciej syn Jana
Wit syn Stanisława
Szczęsny syn Stanisława
Lenart syn Mikołaja

Olędy:

Jakub Olędzki syn Jana
Szczęsny syn Jakuba
Piotr syn Falęty
Jan "Falęta"
Marcin syn Macieja
Jakub syn Piotra
Wojciech syn Macieja
Marcin syn Gotarda
Wojciech "Boruta"
Bartosz syn Mikołaja
Jakub syn Mikołaja
Jan syn Macieja
Adam syn Wojciecha
dziedzicowie z Olęd

Olędy:

urodzony Jerzy Łazowski z Olęd etc. dziedzic
------------------

NIECIECKI  Dane uzupełniajace:


Tomasz Jaszczołt podaje:
Wsie  Buczyn w parafii Skibniew Podawce  i Morszków w parafii Jabłonna Lacka dostali dwaj bracia Marcin i Nadbor, pochodzili oni ze wsi Nieciki w ziemi ciechanowskiej. Od tych braci poszły następnie rodziny Buczyńskich i Morszkowskich (Morzkowskich) herbu Slepowron.


Najstarsze wpisy do dokumentów:
1474 r. Jan Nieciecki
1474 r.  Szepioto (z Jabłonny) Maciej Kamieński, Jakub Nieciecki
1476 r. Jerzy Nieciecki ( ten był zięciem Responda-Jabłońskiego z sasiedniej Jabłonny Lackiej)
1476 r. Klemens Nieciecki
1476 r. Jerzy, Jakub Klemens i Michał z Niecieczy zastawili częsć Marcinowi, bratankowi Andrzeja (Ciołka-Kosowskiego) z Kosowa Lackiego
1476 r. Jerzy, Jakub, Klemens, Michał uczynili dział
1481 r. Haczko (Wirowski?), Klemens Nieciecki
1482 r. Jerzy i jakub Niecieccy i inni bracia


Popis pospolitego ruszenia Radoszkowice  na Białorusi 1567 r.:


Wirów:
 Janowa Nieciecka  wysłała sługę pieszo z mieczem, z częsci "sołowewskoje?"


Nieciecz:
Mikołaj syn Jana stawił dwa konie ze wszystkich swoich z Niecieczy, z Wirowa, z Tosiów?, z matki swojej
Andrzej wysłał syna Piotra - koń, zbroja
Jakub Suchodolski - koń, rohatyna
Wincenty Nieciecki sam w domu, wysłał dziecko(!) młode na klaczy z rohatyna


Przysięga na wiernosć Koronie Drohiczyn 1569 r.


"Nieciecza" :
Mikołaj syn Jana
Jerzy syn Jana
Jakub Suchodolski syn Szczęsnego
Walenty syn Macieja
Piotr syn Andrzeja
.... (nieczytelne)
------------------

  NASILOWSKI Dane uzupełniajace:

Najstarsze zapisy:

1474 r. Jakub z Nasiłowa z baratem Andrzejem
1475 r. Wojciech z Nasiłowa, Jan "Czarnota"
1475 r. Czarnota z Nasiłowa, Wit z Trębic
1476 r. Jakub Nasiłowski, Wojciech Nasiłowski, Andrzej Nasiłowski
1481 r. Leonard Nasiłowski
1482 r. Abraham?  Nasiłowski
1482 r. Abraham? ("Ybrath" ?) Nasiłowski z bratem Leonardem
1483 r. Czarnota z Nasiłowa

 W. Semkowicz "Wywody szlachectwa..."

1529 r. Jakub de Nasiłowo (23 listopada)
1544 r. Wincenty de Nasiłowo (6 październik)

Popis pospolitego ruszenia Radoszkowice na Białorusi 1567 r.

Nasiłów:

dzieci Stanisława stawiły konia i miecz
Tomek "Predwieszczak?" - klacz, miecz
Hieronim syn Michała "Glidza?" - pieszo
Maciej syn Michała - klacz, kord
Andrzej syn Michała - klacz, rohatyna
Stanisław syn Michała - klacz, rohatyna
Wojciech syn Jakuba "Rymski?" - pieszo, miecz
Piotr "Rymczyk" - klacz, miecz
Stanisław syn Mikołaja - klacz, miecz
Lenart syn Jana - klacz, miecz
Wincenty wysłał syna Lenarta na klaczy z mieczem
Jakub syn Stanisława "Predwieszczyk?" - klacz, miecz
Urban? syn Jana - klacz, kord
Stanisław "Bzdelik?" - klacz, miecz
Salomon syn Mikołaja - klacz, miecz
Jan "Pliszczyk?" - klacz, miecz
Wojciech syn Lenarta - klacz, miecz
Wojciech syn Szczepana - klacz, rohatyna
 Maciej syn Wojciecha - klacz, miecz
Mikołaj syn Andrzeja - klacz, miecz
Jan syn Grzegorza wysłał sługę - koń, szyszak, szabla?

Przysięga na wiernosć Koronie Drohiczyn 1569 r.

Nasiłowo:

Wojciech syn Mikołaja
Tomasz syn Jana
Maciej syn Michała
Hieronim syn Michała
Stanisław i Andrzej "Nosiłowscy"
Piotr syn Mikołaja
Katarzyna wdowa po Jakubie
Stanisław syn Mikołaja
Lenart syn Jana
Wincenty syn Jana
Urban syn Jana
Stanisław syn Jakuba
Jan syn Jerzego
Salomon syn Mikołaja
N.... syn Lenarta
Wojciech syn Lenarta
Wojciech syn Szczepana
Mikołaj syn Andrzeja
Jan syn Stanisława
Jakub syn Stanisława
dziedzicowie z Nasiłowa
-------------------

  MALESZEWSKI - Maliszewski Dane uzupełniajace:

Najstarsze zapisy: (dzięki uprzejmosci Tomasza Jaszczołta)

1473 r. Piotr "Czermak" z Maleszewy
1474 r. Piotr "Czermak" z Maleszewy
1474 r. Piotr Czermak i Jan Pogorzelski
1474 r. Maciej,  Wojciech, Mikołaj z Maleszewy
1474 r. Mikołaj z Maleszewy
1475 r. "Mathias"  Maleszewski
1476 r. Bernard i Maciej z Maleszewy
1476 r. Bernard Maleszewski
1478 r. Paweł de Maleszewo
1479 r. Mikołaj Maleszewski "dictus Zayacz?" (Zaj±c?)
1479 r. Marcin de Maleszewo
1479 r. Bernard Maleszewski, Paweł "Kurzec" (Kurcz?)
1481 r.  Biernat? (Bernard chyba?) Malesza
1481 r. Bernard, Marcin de Malesza, Wrzosek Piotr
1481 r. Stanisław, Mikołaj de Malesza
1482 r. Marcin Maleszewski, Stefan  Rytel
1483 r. Piotr Czermak sprzedał Stanisławowi, Mikołajowi, Marcinowi, Adamowi, Janowi i    Andrzejowi braciom rodzonym 1/4 Maleszewy
1483 r. Biernat? (Bernard?) Maleszewski
1483 r. Maciej, Mikołaj, Stanisław, Piotr Wrzosek, Jakub, Marcin, Biernat, (i drugi) Marcin  Maleszewscy

Przysięga na wiernosć Koronie Drohiczyn 1569 r.

Szczęsny syn Jana
Serafin Maleszewski
Jan syn Hieronima
Marcin syn Jakuba
Wojciech syn Stanisława
Stanisław syn Andrzeja
Wojciech syn Mikołaja
Mikołaj syn Wojciecha
Wojciech syn Mikołaja(?)
Stanisław syn Mikołaja
Maciej syn Mikołaja
Stanisław syn Andrzeja..... (?)
Wojciech...... (?)
.... za synowca swego.... (?).... niemocnego
Maciej syn Lenarta i za synowca swego Andrzej niemocnego
Maciej syn Lenarta
Andrzej syn Lenarta
Paweł syn Lenarta
Wojciech syn Dominika
Sebastian syn Dominika
Wojciech syn Lenarta
Hieronim syn Stanisława
Krzysztof syn Stanisława
dziedzicowie z Maleszewy

Popis pospolitego ruszenia Radoszkowice na Białorusi 1567 r.:

Maliszewa Nowa: ( w tym zapewne i Maleszewa Stara)

Szczęsny "Mendrek"  wysłał syna Macieja na klaczy
Serafin "Szczesnik?" (syn Szczęsnego?) wysłał syna macieja pieszo
Hieronim syn Stanisława "Mendrek" - klacz
Tomek syn Szczęsnego - klacz, miecz
Wojciech  syn Matysa "Nych? może Nich?" - klacz, miecz
Hieronim "¦liwka" - koń, zbroja
Stanisław "Buzia?" - klacz, miecz
Stanisław "Kutaska" wysłał syna Melchera pieszo z mieczem
Paweł syn Andrzeja "Kukow" - pieszo, rohatyna
Wojciech "Kijko?" pieszo, miecz
Maciej syn Marcina - pieszo, rohatyna
Maciej "Gumowczy" - pieszo, miecz
Jan "Gumowczyk" - pieszo, miecz
wdowa po Szczęsnym wysłała sługę pieszo
Sebastian syn Bartosza "Żupka?" - pieszo, kord
Jan syn Szczęsnego "Mendrek" - pieszo, kord
Jan syn Stanisława "Mendrkowicz" - klacz, miecz
Adam syn Wojciecha "Kutaska" pieszo z mieczem
Wojciech syn Jana - pieszo, rohatyna
Bartosz syn Jakuba "Kizkow?" - klacz
Jan syn Jakuba "Kizkow?" - pieszo, miecz
Maciej "Rokitka" - pieszo, miecz
wdowa po Andrzeju wysłała zięcia - pieszo, rohatyna
Wojciech "Sadzik?" syn Stanisława - pieszo, rohatyna
Paweł "Kurzec" od żony swojej - pieszo, miecz
Jan "Jaroszek" wysłał syna Piotra - klacz, miecz
Andrzej syn Michała - pieszo, miecz
Wojciech "Tukaszka?" wysłał syna Jana pieszo z mieczem
Stanisław syn Mikołaja - klacz, miecz
Dominik "Gumowski?" wysłał syna Wojciecha na klaczy
Hieronim syn Marcina pieszo
Lenart syn Jana "Żupa?" - pieszo, miecz
Andrzej syn Ambrożego - pieszo
Krzysztof syn Stanisława "Bytko?" - pieszo
Walenty syn Jakuba "Lubkow?" - pieszo
Maciej syn Stanisława "Mędrkow" - pieszo
Walenty syn Jakuba "Lubkow" - pieszo
Maciej syn Stanisława "Mędrkow" - pieszo
Marcin syn Jana "Kobusek" - pieszo
Mikołaj syn Andrzeja wysłał syna Andrzeja pieszo
Hieronim "Sliwka" - pieszo
-----------

LECZYCKI Dane uzupełniajace:

Najstarsze wpisy (dzięki uprzejmosci Tomasza Jaszczołta)

1479 r. Falka żona Stanisława " Łaczyczki" ( Łęczycki) skarżyła się na braci Piotra, Mikołaja i Jana de Lubiesza o posag
1481 r. Stanisław de Łęczycki, Paweł Dziegiecki (z Dziegietni)
1482 r. Maciej Łęczycka (rodzaj żeński nazwiska dawniej stosowany)
1482 r. Stanisław Łęczycka

Popis pospolitego ruszenia Radoszkowice na Białorusi 1567 r.

Wies Łęczycki

Bartosz "Solka" Łęczycki z Paprotni, Krasów, z Pniewisk z ojcowizny i od kupionego i z częsci swojej "Dukowskiej" i "Przygodzińskiej" (?) stawił konia i oszczep
Szczęsny Kryński z Łęczycek z kupna z Krynek, z ojcowizny stawił konia, zbroję, oszczep
Maciej "Solka" z Łęczycek i z Krynek z ojcowizny swojej - koń
Wojciech "Oparek" - koń, rohatyna
Bartosz "Terlik" z ojcowizny i z częsci "Maruszinoj?" - koń
Mikołaj "Duk" - pieszo, rohatyna
Jan "Duk" - pieszo, oszczep
Jan "Terlik" - koń
Marcin "Terlik" - koń
Stanisław "Solka" z częsci Terlikowskiej - koń, rohatyna
Marek "Przygoda" (Przygodzki?) - koń
Jan Sawicki - koń, miecz
Andrzej "Przygoda" (Przygodzki?) - koń, miecz
Józef syn Wita - koń, miecz
Wojciech (?) syn Jana - koń
Jan syn Wojciecha - koń, miecz
Stanisław syn Wita - koń, rohatyna
----------------

  LISIECKI Dane uzupełniajace:

Najstarsze akta sadowe ziemi drohickiej :

1474 r. Piotr z Czapli i Goliasz Lisiecki
1475 r. Goliasz z Liszek
1484 r. Goliasz Lisiecki

Pospolite ruszenie województwa podlskiego 1567 r. (Radoszkowice):

Czaple Liszki:

Szczepan Czapski - koń, zbroja, tarcza
Paweł syn Mikołaja Lisiecki - klacz, rohatyna
Jakub syn Mikołaj Lisiecki - pieszo, kord,
Matys syn Andrzeja Lisiecki - klacz, miecz,
Sebastian syn Andrzeja Lisiecki - klacz, miecz, siekiera,
Bartosz syn Krzysztofa Lisiecki - klacz, miecz,
Mikołaj syn Andrzeja Lisiecki - klacz, miecz,
Ambroży syn Wawrzyńca - klacz, miecz
Marcin syn Wawrzyńca Lisiecki - klacz, miecz,
Andrzej syn Wawrzyńca Lisiecki z Liszek i z "Prostinca" - koń,
Stanisław Drozdowski - pieszo

Przysięga na wiernosć Koronie po przył±czeniu Podlasia do Polski 1569 r. (Drohiczyn):

Liski (LIszki):

Mikołaj syn Andrzeja
Sebastian syn Andrzeja
Maciej syn Andrzeja
- dziedzicowie z Liszek

Liski (Liszki):

Paweł syn Mikołaja,
Bartosz syn Marcina,
Jakub syn Mikołaja,
Wawrzyniec syn Stanisława,
Piotr Kruszewski od żony swej Barbary i od dziatek jej
- z Liszek dziedzicowie

Lisieccy urzędnicy w I Rzeczpospolitej:

Aleksander Lisecki - pisarz grodzki drohicki 1707 r., łowczy drohicki 1686 - 1713, rzekomy podkomorzy drohicki 1713 r.
Jan Lisiecki - rzekomy podczaszy mielnicki 1661 r.
Jan Antoni Lisiecki - łowczy mielnicki 1777 r.
Jan Ferdynand Lisiecki - miecznik podlaski 1664 r. zmarł 10 XI 1705 r.
-------------

  KUDELSKI Dane uzupełniajace:

Tomasz Jaszczołt podaje:

Kudelscy z Kudelczyna w parafii Rozbity Kamień na Podlasiu byli herby ¦lepowron. W najstarszych aktach sadowych pojawiaja się

1477 r.  Wojciech Kudelski
1480 r. Andrzej Kudelski

W 1567 r. na popis pospolitego ruszenia stawiło się 13 Kudelskich. Tyle samo członków rodziny składało przysięgę na wiernosć Koronie w 1569 r. W 1580 r. w imieniu pozostałych współdziedziców podatek opłacili Jakub , Wacław, Stanisław i Andrzej Kudelscy z 10 włók ziemskich. W 1676 r. w Kudelczynie mieszkało 12 rodzin Kudelskich na 15 wszystkich.

Zbigniew Wasowski informuje, że:

z parafii Rozbity Kamień pod Sokołowem Podlaskim pochodził Antoni Kudelski  sędzia drohicki w 1755 r., burgrabia drohicki w 1755 r.

Najstarsze zapisy:

1481 r. Andrzej Kudelski
1480 r. Andrzej Wasiewicz Kudelski
1477 r. Wojciech z Kudelczyna

Popis pospolitego ruszenia Drohiczyn 1528 r.

Kudelscy z Kudelczyna 1 koń

Popis pospolitego ruszenia z 1565 r.

m.in. Więcław syn Jana z Kudelczyna na koniu z rohatyna

Popis pospolitego ruszenia Radoszkowice na Białorusi 1567 r.

Kudelczyn:

Paweł syn Wojciecha - koń, zbroja
Jan syn Wojciecha - klacz, włócznia
Andrzej syn Wojciecha - klacz, miecz
Stanisław syn Wojciecha - klacz, miecz, zbroja
Jan syn Andrzeja - klacz, miecz
Stanisław syn Andrzeja - klacz, miecz
Jan syn Jakuba - klacz, miecz
Stanisław syn Jakuba - klacz, miecz
Jan syn Jana - klacz, miecz
Marcin syn Macieja - klacz, miecz
Jan syn Macieja  - klacz, miecz, rohatyna
Jakub syn Jana "Starego" -  koń, włócznia, zbroja
Więcław syn Jana - klacz, kord, zbroja

 Przysięga na wierosć Koronie 1569 r. Drohiczyn:

Kudelczyn:

Więcław (Wiesław?) syn Jana
Jakub syn Jana i od brata niemocnego Stanisława
Paweł syn Wojciecha
Jan syn Wojciecha
Andrzej syn Wojciecha
Marcin syn Macieja
Jan syn Macieja
Stanisław syn Jana
Jan syn Jana
Stanisław syn Andrzeja
Jan syn Andrzeja
Jan syn Jakuba

Podatek 1580 r.

Kudelczyn:

szlachetni Jakub i Więcław  Kudelscy dali z włók ziemskich 5 po groszy 15  i 1/2 (razem 2 złote 5 groszy), od koła wietrznego dorocznego (wiatraka) groszy 5
szlachetni Stanisław, Andrzej syn Jakuba dali z czesnikami swymi z Kudelczyna z włók ziemskich 5 po groszy 15

Bielany Wasy:

szlachetny Jan Kudelski z włók ziemskich 7 1/2

Pogłówne 1662 r.

Dmochy Rętki - Anna Kudelska

Kudelczyn - Kudelscy dziedzicowie z Kudelczyna od siebie, braci, sióstr, matek, czeladzi po złoty 1 od osób 24, a od żon, dzieci po groszy 17 od osób 17.

Pogłówne 1676 r.

Kudelczyn:

Samuel Kudelski z żona i poddaństwem = 11+16 osób
Andrzej Kudelski, Marcin "Madniak?" Kudelski = 6 osób
Wojciech Kudelski = 3 osób
Stanisław Kudelski i Piotr Kudelski = 4 osób
Wojciechowa "Bajczyna?" (jedna z gałęzi Kudelskich używała przydomku "Bajka") wdowa z córk± i zięć = 4 osoby
Maciej Rozbicki i Seweryn Kudelski = 7 osób
Krzysztofowa "Bajczyna?" = 1 osoba
Wojciech Wojewódzki = 2 osoby
Walenty Smolak i Samuel Sliwiak = 6 osób

Dane z różnych herbarzy, które wynotował Zbigniew Wasowski do potrzeb swojej ksiażki "Monografia parafii Robity Kamień na Podlasiu" (fragmenty):

Kudelscy herbu Slepowron z Kudelczyna w Ziemi Drohickiej

Jan Kudelski dziedzic częsci wsi Bielany Wasy i Bielany Żyłaki. Jakub, Wacław, Stanisław, Andrzej, syn Jakuba i inni  Kudelscy dziedzice  Kudelczyna w drohickim w 1580 r.

N. (Kudelski) syn Jana, Jan, Marcin, Stanisław, Andrzej, Jakub, Jan, Wojciech, Sebastian, Paweł, Bartłomiej, Szymon, Paweł, Maciej i Tomasz Kudelscy w 1594 r. Jan Kudelski syn Marcina; Jan Kudelski syn Jakuba w 1598 r. dziedzice na Kudelczynie.

Maciej (Mateusz) Aleksander Kudelski syn Mikołaja wwiazany w Kudelczynie w 1647 r. Tenże Mateusz Aleksander Kudelski, Andrzej Kudelski syn Stanisława i Stanisław Kudelski syn Macieja podpisali z województwem podlaskim elekcję Jana Kazimierza, Samuel Kudelski z tymże województwem elekcję Jana III (Sobieskiego), a Antoni Kudelski burgrabia drohicki elekcję Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r. Łukasz Kudelski syn zmarłego Antoniego kupił w 1746 r. częsć Kudelczyna od Rucińskiego z żony Małgorzaty Dmowskiej synowie jego: Tomasz Kuselski ur. 1759 r., Hiacynt (Jacek) Kudelski ur. 1765 r., Ignacy Kudelski ur. 1773 r., Piotr Kudelski ur. 1778 r. i Krzysztof Kudelski ur. 1784 r. (metryki w Rozbitym Kamieniu) wylegitymowali się ze szlachectwa w 1804 r. w Galicji Zachodniej. Łukasz Kudelski syn Tomasza wylegitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1 poł. XIX w., a Władysław Kazimierz Kudelski w 1854 r. Józef Kudelski syn nieżyjacego Tomasza ustapił w 1741 r. częsć dóbr Wiechetki bratu Janowi Kudelskiemu. Jana Kudelskiego i Ludwiki syn Paweł Kudelski ur. 1775 r. (metryka w Rozbiciu) wylegitymowany w 1804 r. Franciszek Kudelski syn nieżyjacego Walentego ustapił w 1773 r. częsć dóbr Bielany Borysy i W±sy synowi Antoniemu Kudelskiemu, który wylegitymował się ze szlachectwa w 1804 r. w Galicji Zachodniej.

Bracia Wawrzyniec i Krzysztof Kudelscy pozwani w Łucku w 1610 r. przez Cherenickich o potwarcze powmównie ich o zabójstwo Jan Kudelskiego. Aleksander Kudelski adwokat w sadzie nuncjatury 1637 r.

Józef Kudelski z krakowskiego i dwóch Kudelskich bez podania imion z rawskiego  podpisali elekcję Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r.

Elżbieta z Jastrzębskich Aleksandrowa Kudelska z synem Franciszkiem Kudelskim potwierdziła w 1713 r. kontrakt z Szczakowskim zawarty. Kunegunda Kudelska wdowa po Jacentym Straszu wojewodzie radomskim 1742 r. Konstancja z Kudelskich wdowa po Michale Lutoborskim 1761 r. Aleksander Kudelski kapitan wojsk polskich 1749 r. Tomasz Kudelski elektor Stanisława Augusta z ziemi mielnickiej.

Katarzyna Kudelska dzidziczka częsci Horbaczowa obowiazała się w 1784 r. stale mieszkać w Galicji, zmarła w 1795 r. zostawiajac córki: Annę Wojciechowa Gadomska i Krystynę Mikołajowa Kopystyńska. Felicyta z Domosławskich Kudelska wdowa, umarła bezdzietnie w 1801 r. w Włodzimierzu. Bolesław Kudelski w 1904 r. w starostwie w Brzesku w Galicji. Stanisław Kudelski syn Onufrego z dziećmi: Karolem Teofilem i Stanisława Poliksena wpisani do ksiag szlachty guberni wołyńskiej w 1857 r. Paweł Wittyng wymienia Antoniego Kudelskiego kapitana artylerii koronnej w 1755 r. i brata jego Kantego Kudelskiego - karmelitę w Przemyslu dajac im herb Ossorję.

Herbarz Polski Kacpra Niesieckiego:

Stanisław Kudelski w 1648 r. i Samuel Kudelski w 1674 r.

Herbarz szlachty polskiej Seweryn Uruski:

Antoni Kudelski burgrabia drohicki w 1730 r.
Łukasz Kudelski syn Antoniego dziedzic na Kudelczynie w 1750 r. miał synów: Ignacego, Jacka, Krzysztofa, Piotra i Tomasza. Antoni Kudelski był w 1759 r. burgrabia liwskim.
Marcin Kudelski dziedzic wsi Kudelczyno w 1617 r. miał syna Jana, tego syn Stanisław pozostawił Walentego, a ten Franciszka po którym Antoni miał syna Marcina, a ten syna Jana, którego syn Paweł Andrzej Kudelski pozostawił syna Władysława, patrona Trybunału w Warszawie w 1866 r. wylegitymowanego w 1854 r.. Z tej linii Paweł Kudelski syn Jana i Maricanny Królikowskiej wylegitymowany w 1855 r.
--------------

  KRASNODEBSKI Dane uzupełniajace:

Najstarsze wpisy, głównie w oparciu o badania Tomasza Jaszczołta:

1459 r. Wojciech, Maciej i Andrzej z Wojewódek (Wojewódzcy herbu Awdaniec) sprzedali częsć swojej ziemi położonej przy drodze z Brodacz do Sokołowa Janowi i Stanisławowi z Krasnodębów (Krasnodębskim)
1474 r. Wojciech z Krasnodębów
1476 r. Wojciech z Krasnodębów
1477 r. Rafał de Krasnodęby
1481 r. Szymon z Krasnodębów
1482 r. Rafał Krasnodębski
1482 r. Rafał Krasnodębski z synem Maciejem z Krasnodębów
1482 r. Rafał Krasnodębski
1482 r. Wojciech Krasnodębski
1482 r. Stanisław Kożuchowski, Chrzczon z Błonia, Szymon z Krasnodębów
1482 r. Mikołaj Kosma z Krasnodębów
1482 r. Szymon z Krasnodębów
1480 r. Wojciech Krasnodębski
1484 r. Szymon "Rafałowicz" (syn Rafała)

Popis pospolitego ruszenia 1567 r. Radoszkowice na Białorusi:

Krasnodęby Kosmy (dzis Kasmy):

Jan Krasnodębski komornik ziemski drohicki sam z bratem swoim z częsci Kasm, Bachorzy, z Rębiszewka (dzis Remiszewek), z Krasnodębów Kosm, Rafałów i Kobylan z częsci swojej i matki swojej wysłał - klacz
Michał "Zemła" (Zemło?) z bratem swoim Marcinem z Krasnodębów, Rafałów wystawił  - koń, rohatyna
Stanisław syn Marcina z Krasnodębów i Kosm - koń
wdowa po Mikołaju Tarkowska wysłała syna Jana - koń
Szymon Kożuchowski wysłał syna Brtosza - klacz, miecz
...N... - pieszo z rohatyna
Jan "Mrozik" wysłał syna Kacpra pieszo z rohatyna
Jan "Sadło" wysłał syna Szczęsnego - klacz, miecz
Piotr "Sadło"  - klacz, miecz
Stanisław woźny ziemski z bratem swoim rodzonym - klacz
wdowa.....(?).... Jana Bachorskiego wystawił -  koń
Lenart "Kosma" wysłał syna Matysa - klacz, kord
Andrzej syn Macieja -  pieszo
...... od matki swojej Agnieszki - pieszo z rohatyn±
Maciej syn Piotra - klacz, rohatyna

Bachorza:

Jan Bachorski ze wszystkich swoich częsci - koń, rohatyna

Krasnodęby Sypytki:

Kacper syn Maciej "Byk" od braci swoich - koń, rohatyna
Jan wysłał syna Mikołaja - koń, kord
Mikołaj syn Jana wysłał sługę i od siebie, a sam za ojca swego starego - koń
Kacper syn Szymona - pieszo, miecz
Walenty syn Macieja wysłał sługę Bartosza - pieszo, miecz

Krasnodęby Rafały:

Maciej syn Jana - klacz, miecz
Wojciech syn "Paszkowicz?"  - klacz, miecz
Jakub "Paszkiewicz?" - klacz, miecz
Jan "Paszkowicz" - klacz, miecz
Stanisław syn Andrzeja - pieszo, miecz
Szczęsny syn Mikołaja "Kurczyk" - pieszo z mieczem
Jan "Łeżki?" - pieszo z mieczem
Jerzy "Naliwaczewicz?"  wysłał  syna Wawrzyńca - koń
Marcin syn Stanisława "Zomlin?" - koń, miecz

Przysięga na wiernosć Koronie Drohiczyn 1569 r.:

wzmiankowany Lenart "Kaszma"  woźny ziemski

Jan Krasnodębski komornik ziemski i brat jego Grzegorz dziedzicowie z Krasnodębów Kasm

Krasnodęby Sypytki:

Jan Krasnodębski syn Wojciecha
Sebastian syn Macieja
Walenty syn Macieja
Kacper syn Macieja
Serafin syn Macieja
Mikołaj syn Macieja
dziedzicowie z Krasnodębów "Sipitków"

Krasnodęby Kosmy:

Jan syn Stanislawa "Sadło"
Piotr woźny ziemski
Jakub Krasnodębski
Paweł syn Marcina
Jan syn Marcina
Kacper syn Jana
dziedzice

Paweł syn Michała
Józef syn Michała
Andrzej syn Mikołaja
Jan syn Mikołaja
Grzegorz syn Mikołaja
Bartosz syn Szymona
dziedzicowie z Kasm  Krasnod±b

Maciej syn Piotra
Kacper syn Szymona
Mikołaj syn Szymona
dziedzicowie z Krasnodab Kasm
---------------

  GRZYMALA Dane uzupełniajace:

Najstarsze zapisy:

1473 r. Testes Stanisława Pogorzelskiego:
1. Michał de Wrzoski
2. Jan stamtad
3.  Grzymała
4. Stefan Wyszomierski
1474 r. Barbara de Grzymały

oprócz tego sa wzmianki o Grzymele ze Sterdyni

1482 r. Jakub Chadzyński sprzedał pół Blochów Grzymale ze Sterdyni
1484 r. Grzymała ze Sterdyni

Popis pospolitego ruszenia Radoszkowice na Białorusi 1567 r.:

Wies Grzymały:

Stanisław syn Szczęsnego - koń, miecz
Marcin syn Piotra wysłał sługę - klacz
Walenty syn Piotra (Piotrowicz) - sasiedzi wyprawili konia bo on sam gdzies w drodze i nie może
Jakub syn Pawła - pieszo, rohatyna
Marcin syn Serafina? - pieszo, miecz
Matys Pogorzelski - pieszo, miecz
Jakub Slepowroński - klacz, rohatyna
Marcin Slepowroński - pieszo, rohatyna
Serafin Bujalski - klacz, miecz
Szczęsny Ogończyk - pieszo, miecz
Jan Włoszek (Smuniewski?) - klacz, miecz
Stanisław syn Serafina - pieszo, miecz
Mikołaj syn Serafina - pieszo, miecz
Piotr syn Jana - pieszo, miecz

Przysięga na wiernosć Koronie Drohiczyn 1569 r.:

Jakub Slepowroński
Stanisław syn Szczęsnego
Marcin syn Jerzego
Stanisław syn Serafina
Marcin syn .....?
Jakub syn Pawła
Wojciech syn Walentego
Krzysztof syn Stanisława
Jakub syn Jana
Adam syn Jana  i za ojca swego niemocnego
Herubin syn Macieja i za ojca swego
Jan syn Macieja
Maciej syn Jana
Tomasz syn Jana
Serafin syn Stanisława
Szczęsny syn Andrzeja
Stanisław syn Serafina
dziedzicowie z Grzymał

Adam Boniecki Herbarz Polski (fragmenty):

Jan Grzymała syn niegdy Grzegorza ceduje częsć wsi Grzymały bratu Andrzejowi Grzymale. Jan Grzymała, syn powyższego Andrzeja nabył w 1786 r. częsć Skolimowa, a Krzysztof Grzymała syn Andrzeja 1775 r. częsć Pogorzeli. Franciszek Grzymała syn Krzysztofa odstapił 1802 r. częsć Grzymał Franciszkowi Grzymale synowi Andrzeja i obaj wylegitymowali się ze szlachectwa w Galicji Zachodniej 1804 r.
Józef Grzymała syn niegdy Józefa nabył w 1741 r. częsć Grzymał od Marianny Wyszomierskiej. Syn jego Marcin nabył w 1799 r. częsć Grzymał od Franciszka Grzymały. Marcina i Marianny synowie: Antoni ur. 1774 r., Seweryn Andrzej ur. 1780 r. Feliks ur. 1782 r. Piotr ur. 1788 r. i Andrzej ur. 1790 r. i Szymon Tadeusz ur. 1796 r. (metryki w Skibniewie) legitymowali się ze szlacjectwa 1804 r. w Galicji Zachodniej, a z nich Antoni, Seweryn, Piotr i Andrzej Grzymałowie po 1836 r. w Królestwie.
Mikołaj Grzymała, syn niegdy Jana nabył w 1771 r. częsć Grzymał od Lipki, a z żony Zuzanny zostawił Felicjana Andrzeja ur. 1774 r. (metryka w Skibniewie) wylegitymowanego ze szlachectwa w 1804 r. Jakub Grzymała syn Józefa z Grad przekazał w 1768 r. częsć Gradów synowi Michałowi a drugi syn jego Józef nabył w 1778 r. częsć Skibniewa, obaj dowiedli szlachectwa w 1804 r. Tomasz Grzymała syn Józefa z Grad nabył w 1785 r. częsć Zawad (koło Kosowa Lackiego) i legitymował się ze szlachectwa 1804 r. Oprócz wyżej wymienionych udowodnili swoje szlacheckie pochodzenie w Królestwie: Antoni Otton i Jakub Grzymałowie synowie Antoniego, Józef Gracjan Michał Grzymała syn Antoniego Ottona Grzymały i Mikołaj Grzymała syn Tomasza.
--------------

  CZARNOCKI Dane uzupełniajace:

Najstarsze wpisy:

1475 r. Jan Czarnota i Wojciech z Nasiłowa

Popis pospolitego ruszenia Radoszkowice na Białorusi 1567 r.:

Czarnoty:

Stanisław syn Lenarta - klacz, miecz, rohatyna
Szczęsny syn Macieja - pieszo, rohatyna
Kacper syn Stanisława - klacz, rohatyna
Jakub syn Jana - pieszo, rohatyna
Marcin syn Jakuba - klacz, kord
Stanisław syn Jakuba - klacz, miecz
Stanisław syn Wojciecha - klacz, kord
Jan syn Macieja - klacz, rohatyna
Mikołaj syn Stanisława
Bartosz syn Mikołaja - klacz, rohatyna
Wojciech syn Marcina - klacz, kord
Bartosz syn Andrzeja - klacz, kord
Mikołaj syn Andrzeja - klacz, kord
Andrzej syn Jakuba wysłał sługę Kobylińskiego - klacz
Mikołaj syn Macieja - pieszo, miecz
Jakub syn Pawła - pieszo, rohatyna
Maciej syn Pawła - klacz, rohatyna
Marcin syn Macieja - klacz, miecz
Stanisław syn Andrzeja - woźny ziemski - klacz
Szczęsny syn Macieja - klacz, miecz
Wawrzyniec syn Andrzeja - klacz, miecz
Maciej syn Pawła - klacz, kord
Lenart syn Macieja - pieszo, kord
Wojciech syn Macieja - klacz, rohatyna
Jan syn Stanisława - klacz, kord
Maciej syn Grzegorza - klacz, miecz
Maciej syn Pawła "Rokitka" - pieszo, miecz

Przysięga na wiernosć Kornie Drohiczyn 1569 r.:

woźny ziemski Stanisław Czarnota

Czarnoty:

Grzegorz syn Andrzeja
Marcin syn Jakuba
Stanisław syn Andrzeja
Jerzy syn Macieja
Jakub syn Jana
Bartosz syn Macieja
Mikołaj syn Macieja
Jan syn Macieja
Mikołaj syn Stanisława
Mikołaj syn Macieja
Bartosz syn Macieja
Wojciech syn Macieja
Szczęsny syn Macieja
Wawrzyniec syn Andrzeja
Grzegorz syn Andrzeja
Andrzej syn Jakuba
Wojciech syn Marcina
Maciej syn Pawła
Walenty syn Marcina
Wojciech syn Marcina
Stanisław syn Jakuba
Marcin syn Jakuba
Bartosz syn Andrzeja
Maciej syn Pawła
Lenart syn Macieja
dziedzicowie z Czarnot

Adam Boniecki Herbarz Polski (fragmenty):

Czarnoccy tegoż samego herbu (Lis), częsciej jednak zawołania Mzura, aniżeli Lis wyszli ze wsi Czarnoty w ziemi drohickiej.

Stanisław Czarnocki, syn Leonarda, być bardzo może pisarza grodzkiego krakowskiego, własciciela Czarnot w 1545 r.
Mikołaj Czarnocki burgrabia łucki w 1599 r. następnie komornik graniczny łucki i Jan Czarnocki synowie Jerzego dopełnili działu Czarnot w 1603 r. Andrzej Czarnocki burgrabia łucki grodzki w 1639 r. syn Mikołaja komornika łuckiego pozostawił syna Stanisława żyjacego w 1691 r.
Grzegorz Czarnocki burgrabia grodzki drohicki w 1639 r. Malcher Czarnocki podpisał z ziemia drohicka elekcję króla Michała Wisniowieckiego.
Krzysztof Czarnocki z Czarnot z Jadwigi Bielskiej pozostawił syna Franciszka Ignacego  żyjacego 1677 r. Stanisław Czarnocki sprzedał częsć swoja na Czarnotach w ziemi drohickiej w 1711 r. Franciszek Czarnocki poseł województwa mińskiego i Józef Czarnocki stronnicy Augusta III, głosowali za nim w 1733 r.

Szymon Czarnocki z Czarnot z Anny Wierzbickiej miał syna Jana, który z ziemia mielnicka pisał się na elekcję Stanisława Augusta. Tenże Jan Czarnocki 1764 r. burgrabia drohicki 1765 r. regent ziemski mielnicki i 1775 r.  łowczy drohicki 1776 r., pisarz dekretowy komisji edukacji narodowej 1781 r. podstoli drohicki, 1783 r. podczaszy drohicki, 1785 r. kandydat do kasztelanii sanockiej. W 1777 r. był i sędzia grodzkim drohickim, a 1787 r. mielnickim. W 1786 r. posłował z województwa podlaskiego. W 1774 r. sprzedał Hrunice i Budkowiznę, a w 1782 r. Minczewo. W 1791 r. nabył Kłembów. W 1786 r. zeznał zapis dożywocia z druga żona Franciszka z Hulidowa (pod Kosowem Lackim) Kuszlówna, córka Michała Kuszla i Teresy Ossolińskiej.
Ten Jan Czarnocki z pierwszej żony Agnieszki ¦więtochowskiej pozostawił córkę za Joózefem Cieszkowskim, z drugiej - Kuszlówny syna Ksawerego Czarnockiego wprowadzonych w 1793 r. do dóbr Jasienicy. Synowie Ksawerego: Henryk i Julian Czarnoccy dowiedli swego pochodzenia szlacheckiego w Królestwie 1849 r.

Sylwester Czarnocki brat tego Jana, regent ziemski mielnicki 1777 r., subdelegat grodzki drohicki 1789 r. ożeniony z Józefa Kożuchowska zostawił syn Józefa wylegitymowanego ze szlachectwa w Królestwie 1848 r. i córki: Annę żonę Jana Klimaszewskiego 1818 r., Franciszkę za Kazimierzem Izdebskim 1818 r., Mariannę za Antonim Izdebskim 1818 r. i Anielę za Stefanem Przywuskim (Przywózkim).
Andrzej Czarnocki burgrabia drohicki 1775 r.. Maciaj Czarnocki vicesgerent i burgrabia drohicki 1777 r.. Marcin Czarnocki regent grodzki drohicki i wojski mielnicki 1777 r. miecznik 1781 r., a czesnik mielnicki 1790 r. Był i regentem grodzkim drohickim 1777 r., a sędzia grodzkim 1785 r. Ożeniony z Marianna Swięcka zostawił synów: Józefa wylegitymowanego ze szlachectwa w Królestwie w 1842 r., Franciszka małoletniego 1818 r. i córki: Teodorę za Teodorem Swięckim, Konstancję za Janem Duninem, Teklę i Teresę. Maciej Czarnocki regent grodzki drohicki 1785 r.
Żyjacy na pocz. XVIII w. Grzegorz Michał Czarnocki miał syna Jana ożenionego z Katarzyna Pawłowska, po których syn Józef sprzedał Czarnoty Koscielskiemu 1795 r. Tenże Józef Czarnocki strażnik brasławski 1791 r. nabył Czaple Ruskie 1762 r. od Marianny z Gałeckich Baranowskiej, córki Andrzeja i Anny z Czarnockich. Łukasz Czarnocki podstoli łomżyński nabył Chechłowo 1762 r.

Liczni Czarnoccy legitymowali się ze szlachectwa w 1804 r.:

Szymon i Jan Czarnoccy ur. 1755 r. synowie Grzegorza i Marianny Gojżewskiej. Ojciec ich Grzegorz Czarnocki syn Jakuba odstapił w 1784 r. częsć dóbr Niemirki i Jabłonna Ruska synowi Szymonowi.
Ludwik Czarnocki ur. 1765 r. Paweł i Bazyli Czarnoccy synowie Adama. Ojciec ich Adam Czarnocki syn Stanisława sprzedał w 1774 r. częsć dóbr Łozy Graniszewskiemu. Paweł Czarnocki nabył w 1782 r. częsć dóbr Trębice Starawies od Sulińskiej. Bazyli Czarnocki nabył w 1785 r. częsć Czarnot od Ignacego Czarnockiego.
Sylwester Czarnocki ur. 1752 r., Mikołaj Czarnocki ur. 1767 r., Szymon Czarnocki ur. 1767 r. Jakub Czarnocki ur. 1770 r. i Józef Czarnocki ur. 1775 r. synowie Bogusława. Bogusław Czarnocki był synem Kacpra i nabył w 1777 r. częsć Czarnot od brata Piotra Czarnockiego.
Antoni Czarnocki syn Józefa i Agaty z Ostrowskich ur. 1765 r. Ojciec jego Józef Czarnocki syn Andrzeja nabył w 1771 r. częsć dóbr Łozy od Wasilewskich.
Marcin Czarnocki syn Walentego ur. 1756 r. Ojciec jego Walenty Czarnocki syn Jana, a wnuk Grzegorza sprzedał w 1760 r. częsć Czarnot Antoniemu Czarnockiemu.
Fabian Szymon Czarnocki ur. 1761 r. i Michał Czarnocki synowie Jana pokwitowani z pewnej sumy w 1790 r. Ojciec ich Jana Czarnocki syn Wojciecha nabył w 1755 r.  częsć Czarnot od brata Marcina Czarnockiego.
Tomasz Czarnocki syn Wawrzyńca ur. 1769 r.. Ojciec jego Wawrzyniec, syn Andrzeja nabył w 1787 r. częsć Czarnot od Jana Czarnockiego.
Franciszek Czarnocki syn Andrzeja ur. 1776 r. Ojciec jego Andrzej syn Jana ur. 1742 r. Dziad Jan Czarnocki syn Melchiora nabył w 1731 r. częsć Kobylan od Kobyleńskiego (Kobylińskiego).
Feliks Czarnocki ur. 1758 r. i Tomasz Czarnocki ur. 1760 r. synowie Walentego wnukowie Pawła. Ojciec ich nabył w 1762 r. częsć dób Łozy od Kobylińskiego.
Jakub Czarnocki ur. 1776 r. (par. Przesmyki) syn Kazimierza wnuk Grzegorza. Ojciec jego nabył w 1750 r. częsć Pniewiszek od Pniewiskiego.
Andrzej Czarnocki syn Jana, wnuk Marcina nabył w 1802 r. częsć dóbr Kobylan, których częsć ojciec jego również nabył w 1786 r.
Jan Czarnocki syn Szymona wnuk Jana ur. 1736 r. Ojciec jego nabył częsć Czarnot od Uziębłowej w 1747 r.
Adam, Antoni i Józef Czarnoccy synowie Tomasza nabywcy częsci dóbr Trębice w 1781 r.
Grzegorz Czarnocki syn Michała, wnuk Macieja, wnuk Macieja ur. 1783 r. Ojciec jego nabył w 1790 r. częsć Trębic od brata Mikołaja.
Józef Czarnocki syn Adama, wnuk Macieja ur. 1783 r. Ojciec jego nabył częsć dóbr Strusy w 1783 r. Metryki wymienionych Czarnockich znajduja się w Paprotni.

Marcin Czarnocki, syn Antoniego legitymujac się ze szlachectwa przedstawił następujace dokumenty: ......cdn
----------------

  BORYCHOWSKI Dane uzupełniajace:


Według Tomasza Jaszczołta Borychowscy byli najpradopodobniej herbu Rawicz. Historyk ten podczas poszukiwań odnalazł przodka Borychowskich, którym był Mikołaj z Jabłeczna i Witanek, który w 1452 r. kupił od bojarów ruskich Repków z Poczuradek Siemiona i Dymitra (dzis Repek) dziedzinę zwana Borychowo. W 1477 r. był on wzmiankowany jako woźny sadu ziemskiego drohickiego. Prawdopodobnie ów Mikołaj był krewnym Witanowskich - Witańskich  z Witanek koło Mokobód, którzy byli herbu Rawicz.
W 1483 r. w dokumentach sadowych kancelarii drohiczyńskiej wzmiankowany jest też Piotr Borychowski.


Adam Boniecki pisał o Borychowskich:
Borychowski z województwa podlaskiego z  ziemi bielskiej. Piotr choraży drohicki w 1534 r., córki jego Zofia Górska i Helena Zaszczyńska, synowie Miłosław, Andrzej, Jerzy, Piotr i Krzysztof. Jan komornik drohicki z Jadwigi Wierzbickiej zostawił synów Tomasza, Krzysztofa, Macieja i Bartłomieja 1645 r., Marcin Krzysztof i Maciej - komornik ziemski drohicki, podpisał z ziemia drohicka elekcję króla Michała Korybuta Wisniowieckiego. Tenże sam Maciej pisał się z województwem podlaskim obiór Jana III Sobieskiego. Antoni podpisał z ziemia mielnicka elekcję Augusta II, a Ludwik - Stanisława Augusta.


Historyk Aleksander Jabłonowski  podaje:
w 1580 r. podatek odprowadzali:
Borychowo - Malcher Zaszczynski dał z 2 1/2 włóki ziemskiej,
Jan Borychowski z bracia dał z 2 1/2 włóki ziemskiej
Adam Grek dał z 2 1/2 włóki ziemskiej
Jurga (Jerzy) stamtad  dał od koła dorocznego (wiatraka - młyna?)
Z Borychowa płacił także Paweł Laskowski od 1 włóki ziemskiej z częsci dziedzicznej Andrzeja Wierzbickiego
Z Borychowa podatek uiszczali także:
Anna Piotrowa (córka Piotra?) Borychowska dała z Wólki i Piotrów Borychowa (?)
Anna  wdowa po Piotrze Borychowskim chorażym drohickim dała z 2 włók osiadłych (prafia dziatkowska - ziemia mielnicka)
Popis pospolitego ruszenia ziemi drohickiej 1528 r.
"Borychowskii"  - 1 konny


Przysięga na wiernosć Koronie po przyłaczeniu województwa podlaskiego do Polski, Drohiczyn 1569 r.:


Borychowo:
Jan syn Piotra
Andrzej syn Teofila
Tomasz syn Mikołaja
Jurga (Jerzy) syn Mikołaja
Jurga (Jerzy) syn Krzysztofa
dziedzicowie z Borychowa


Popis pospolitego ruszenia Radoszkowice koło Mińska na Białorusi (Litwa) 1567 r.


Borychowo:
Adam Grek stawił 2 konie z posiadłosci swoich z Borychowa, Jasieniówki (Jasień?) i Wólki (?) w zbrojach
wdowa "Pastuchowa" wysłała sługę Andrzeja na koniu
Jerzy syn Mikołaja - klacz, miecz
Tomasz syn Mikołaja wysłał syna Jakuba -  klacz, rohatyna (włócznia)
Jan syn Piotra - klacz, rohatyna


Jerzy Urwanowicz  "Urzędnicy Podlascy"
Piotr Borychowski herbu ? choraży drohicki  w latach 1536/37 - 1564 r. , choraży mielnicki 1560 - 1564
Marcin Borychowski herbu Doliwa (???) czesnik mielnicki 1715 r.  
--------------

  BUCZYNSKI Dane uzupełniajace:

Tomasz Jaszczołt publikacja Muzeum Regionalnego w Siedlcach (Siedlce 2004) "Szlachta podlaska od poł. XIX w. do III RP"

Wsie Buczyn (parafia Skibniew Podawce) i Morszków (prafia Jabłonna Lacka) dostali w nadanie od Kazimierz Jagiellończyka dwaj bracia Marcin i Nadbor, pochodzili oni ze wsi Nieciki w ziemi ciechanowskiej. Od tych braci poszły następnie rodziny Buczyńskich i Morzkowskich (Morszkowskich) herbu Slepowron.

Najstarsze księgi ziemskie drohickie:

1477 r. Telak z Mikołajem Buczyńskim
1479 r. Mikołaj Buczyński
1473 r. Bartłomiej de Buczyno

Witold Semkowicz "Wywody szlachectwa..." - Buczyńscy:

29 kwietnia 1549 r. Mikołaj "Miazek", Laurenty, Stanisław, Andrzej, Jan Buczyńscy, bracia rodzeni na Buczynie dziedzice, herbu Lubicz

23 stycznia 1567 r. Mikołaj Buczyński syn Jakuba na Buczynie w ziemi bielskiej i Piotr Buczyński z Stanisławem Buczyńskim de Buczyno

Przysięga na wiernosć Koronie po przyłaczeniu województwa podlaskiego do Polski, 1569 r. Drohiczyn:

Buczyno:

Jan syn Wawrzyńca
Katarzyna żona Marcina
Jan syn Mikołaja
Łukasz syn Marcina
Jan syn Jakuba
Stanisław syn Szczęsnego
Piotr .... syn....?
Stanisław syn Pawła
Helena córka Mikołaja
Szczęsny syn Jana
Stanisław syn Pawła
Maciej  syn Wojciecha
Jan syn Wojciecha
Andrzej syn Mikołaja
Mikołaj syn Jerzego
Jan syn Jakuba
Szczepan syn Piotra
Stanisław syn Mikołaja
Stanisław syn Andrzeja
-dziedzicowie z Buczyna

Popis pospolitego ruszenia Radoszkowice na Białorusi, 1567 r.

Buczyn Wies:

Paweł "Moskwa" - koń, miecz
Jan syn Mikołaja Walewski - klacz, kord
Jan syn Wawrzyńca - klacz, miecz
Mikołaj Krasowski - klacz, miecz
Szczęsny Wrzosek - klacz, miecz
Jan Przywózki - klacz, miecz
Stanisław "Pekutik" - pieszo, kord
Jakub syn Matysa wysłał syna Marcina - klacz, kord
Mikołaj "Zemkow" - pieszo, miecz
Janusz syn Stanisława - klacz, kord
Maciej syn Wojciecha - pieszo, miecz
Jakub "Zenbek" wysłał syna Jana - koń, miecz
Maciej syn Biernata - koń, miecz

Buczyn Druga Wies:


Stanisław syn Andrzeja "Miazga - Miazek?" - klacz, miecz
Jakub syn Wojciecha - klacz, miecz
Stanisław syn Mikołaja - klacz
Andrzej syn Marcina - klacz, miecz
Jakub syn Stanisława - klacz, miecz
Stanisław "Wkowczyk?" - klacz, miecz
Stanisław syn Pawła Starego - klacz, miecz
Mikołaj "Wydlak" - pieszo, rohatyna
Maciej syn Wita ? (Witkowicz) wysłał sługę Piotra Kryńskiego - koń
Matys "Skierko?" - koń
 Mikołaj "Kwas" - koń

Adam Boniecki Herbarz Polski (fragmenty):

Stanisław Buczyński żonaty z Urszula z Lesniowolskich 1721 r. pozostawił czterch synów: Ignacego, Jana, Piotra, Teodora i córkę Elżbietę za Andrzejem Tchórznickim 1763 r. Ignacy Buczyński przyznał sumę pewna braciom w 1746 r. Jan Buczyński był w 1765 r. burgrabia grodzkim drohickim. Piotr Buczyński nabył częsć na Skibniewie w 1774 r.

Ignacy Buczyński syn Kazimierza i Marianny Okuniówny, wnuk Kazimierza sprzedał częsć na Dybowie Skibniewskiemu w 1752 r. Ignacy Buczyński kawaler orderu sw. Stanisława w 1792 r.  
-------------------

opracowal Dariusz Kosieradzki
 

Poprawiony (piątek, 08 lutego 2013 17:41)